menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng: Hoàn thành xuất sắc công tác đảng năm 2022
Đăng ngày 30-01-2023 09:29

Chiều ngày 30 tháng 01 năm 2023, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2022 và triển khai công tác Đảng năm 2023.

Đồng chí Hà Đức Hoài phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hà Đức Hoài, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ l Trưởng Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND thành phố- Chủ trì Hội nghị; các cấp Ủy viên và Đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị đã nghe và xem báo cáo Tổng kết bằng hình ảnh. Theo báo cáo, năm 2022, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các loại dịch bệnh khác và ảnh hưởng của thiên tai, Đảng ủy và các Chi  có sự biến động về nhân sự chủ chốt, song tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ luôn đoàn kết, thống nhất, bám sát chủ trương của Thành ủy, Đảng ủy Khối, Đảng ủy lãnh đạo các Chi ủy, đoàn thể trực thuộc Đảng bộ nỗ lực, khắc phục khó khăn tập trung thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và chủ đề Năm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng triển khai và đạt kết quả trên các mặt chính trị tư tưởng, tổ chức đảng và đảng viên, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Chi đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cấp ủy, các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo

Hội nghị đã nghe, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày tóm tắt Nghị quyết công tác đảng năm 2022 và Chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy năm 2023. Nghị quyết năm 2023, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023. Theo đó, Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc chủ đề của Đảng bộ Khối “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác quản lý đảng viên”. Các chỉ tiêu chủ yếu : 100% Chi bộ trực thuộc cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ và Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2023 gắn với chủ đề năm 2023 của Đảng ủy Khối “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác quản lý đảng viên ; phấn đấu 100% Chi bộ lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023;100% Chi bộ kịp thời triển khai quán triệt, nghiên cứu, tuyên truyền và cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, … của Đảng bộ các cấp; Đảng ủy kịp thời tổ chức thông tin tình hình thời sự và tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội cho đảng viên, đảm bảo ít nhất 02 lần/năm.;ảng bộ xây dựng và triển khai có hiệu quả ít nhất 01 mô hình “Dân vận khéo” hoặc 01 điển hình trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); phấn đấu có 100% tổ chức đảng và đoàn thể; trên 90% đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp đảng viên mới từ 01 đến 02 đảng viên; 100% Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng Chương trình, Kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo tinh  thần Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát”; 100% Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc; rà soát, sửa đổi Quy chế làm việc đảm bảo phù hợp với quy định mới của Trung ương và hướng dẫn của Đảng ủy Khối.

Nghị quyết đã đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu để thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra.

Đồng chí Trần Quang Nớp - Bí thư Chi bộ II

Đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Bí thư Chi đoàn

Đồng chí Huỳnh Phương Đông - Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

 Hội nghị đã nghe các tham luận của Bí thư Chi bộ 2, Bí thư Chi đoàn Thanh niên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác đoàn và một số bài học kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hà Đức Hoài, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ VKSND thành phố đã đạt được trong năm 2022, được Đảng bộ Khối công nhận là tổ chức cơ sở đảng xuất sắc tiêu biểu năm 2022. Đồng chí Phó Bí thư đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy, triển khai đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết các cấp trước ngày 30/6/2023 và các Nghị quyết khác của Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Hướng dẫn của Đảng.

Hội nghị đã tiến hành công bố và trao quyết định khen thưởng cho Chi bộ 2, Chi đoàn và 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Phó bí thư trao quyết định khen thưởng cho Chi bộ 2, Chi đoàn

Đồng chí Nguyễn Văn Quang trao quyết định khen thưởng cho 11 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND thành phố tiếp thu ý kiến

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND thành phố, thay mặt Đảng bộ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hà Đức Hoài, Phó Bí thư Đảng ủy Khối để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ; đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các cấp ủy, đảng viên, công chức và người lao động trong Đảng bộ phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022, thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết năm 2023; giao nhiệm vụ cho các cấp ủy viên làm công tác Đảng ngày càng “chuyên nghiệp” hơn, thực hiện tốt Quy chế, Quy định của Ngành; Đảng ủy sẽ tổ chức tọa đàm với đoàn viên Thanh niên hai cấp Kiểm sát, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở, kiện toàn Ban Nữ Công để hoạt động hiệu quả hơn./.

 

Tin: Văn Hưng, ảnh Thanh Vân