menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi bộ VKSND quận Thanh Khê sinh hoạt chuyên đề "Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam"
Đăng ngày 14-02-2023 07:02

Ngày 06/02/2023, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam" (03/02/1930-03/02/2023) và trao Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Khê cho đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 05 năm liền (2018-2022).

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí trong Chi bộ đã được theo dõi các đoạn phim tài liệu về quá trình ra đời, những chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó khẳng định vai trò, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 93 năm qua. Buổi sinh hoạt góp phần củng cố lập trường chính trị cho đảng viên trong chi bộ, khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng; việc đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ cũng được quán triệt những kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các nhiệm kỳ, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Qua đó, đã tiến hành thảo luận và có nhiều ý kiến đóng góp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cũng trong dịp này, đồng chí Phạm Ái Linh - Phó Bí thư Chi bộ vinh dự nhận Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Khê tặng Giấy khen do “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 05 năm liền (2018-2022). Thành tích của đồng chí là tấm gương sáng để các đảng viên trong chi bộ học tập, rèn luyện, noi gương.

Qua sinh hoạt đảng viên đều phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đổi mới trong đường lối, chủ trương của Đảng và quản lý của nhà nước. Đây là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng, góp phần giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về 93 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta, củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên với Đảng, khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; quyết tâm góp sức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023./.

 

Ngọc Quyên – VKS Thanh Khê