menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi bộ VKSND quận Sơn Trà tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Đăng ngày 15-03-2023 01:27

Chiều ngày 03/3/2023, Chi bộ VKSND quận Sơn Trà tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng”. Buổi sinh hoạt do đồng chí Nguyễn Đức Thông – Bí thư Chi bộ chủ trì và sự tham gia của toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi Bộ.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt, sau khi nghe các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ phổ biến một số nội dung về tình hình kinh tế chính trị trong và ngoài nước, triển khai một số văn bản hướng dẫn, tuyên truyền của Ban Tuyên giáo quận ủy Sơn Trà như: Hướng dẫn số 998 ngày 08/02/2023 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Sơn Trà về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2023, Hướng dẫn số 99 ngày 08/02/2023 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Sơn Trà về công tác khoa giáo năm 2023, đồng chí Lưu Thu Hà – Phó Bí Thư Chi bộ đã có bài thuyết trình với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng”.

Đồng chí Lưu Thu Hà – Phó Bí Thư Chi bộ thuyết trình chuyên đề kết hợp trình chiếu hình ảnh

Với nội dung bài thuyết trình được chuẩn bị kỹ lưỡng, kết hợp với slide trình chiếu trực quan, sinh động, hình ảnh minh họa thiết thực, sát với nội dung về  giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng, giới thiệu về các hoạt động văn hóa - văn nghệ được tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với từng điều kiện thực tiễn qua đó tạo sự hấp dẫn, tăng sức thuyết phục đi vào lòng người, giúp các đồng chí đảng viên dễ tiếp thu nội dung truyền tải

Thông qua buổi sinh hoạt đã góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, những giá trị tốt đẹp về hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam nói chung và con người Đà Nẵng nói riêng, từ đó giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 Đặng Thị Lâm – VKSND quận Sơn Trà