menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Chi Bộ 1 - Sinh hoạt chuyên đề “Ứng dụng CNTT, văn phòng điện tử nhằm nâng cao hiệu quả công tác của VKSND thành phố Đà Nẵng” Đăng ngày 14-10-2020 05:41
  • Kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ II, Đảng bộ VKSND thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 21-05-2020 09:11
  • Hòa Vang - Tổ chức Đại hội Chi bộ VKSND huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 Đăng ngày 20-05-2020 09:17
  • Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đăng ngày 12-05-2020 01:56
  • Ngũ Hành Sơn - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ Đăng ngày 11-05-2020 14:34
  • Sơn Trà - Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đăng ngày 08-05-2020 08:51
  • Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng 5 năm nhìn lại Đăng ngày 07-05-2020 00:15
  • Sơn Trà - Hoãn Đại hội Chi bộ nhằm phòng chống dịch Covid - 19 Đăng ngày 30-03-2020 03:10
  • Hướng dẫn bầu cử trong Đảng Đăng ngày 29-03-2020 11:12