menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hình ảnh ngày Quốc tế thiếu nhi 1/ 6
Đăng ngày 07-06-2012 14:39

Chi đoàn tổ chức các trò chơi cho các em nhỏ

 

 

Các em được phát bánh khi tham gia trò chơi

Các em tham gia một số tiết mục văn nghệ