menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức họp đánh giá, xếp loại đoàn viên cuối năm
Đăng ngày 27-11-2019 09:35

Vào chiều ngày 25.11.2019, Chi Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đà Nẵng đã tổ chức họp Chi đoàn, tiến hành đánh giá, xếp loại đoàn viên cuối năm.

Sau một năm hoạt động đầy sôi nổi và hiệu quả với sự tham gia của tất cả các đoàn viên trong chi đoàn; Cuộc họp chiều ngày 25.11.2019 đã tiến hành đánh giá, xếp loại đoàn viên dựa trên phiếu đăng ký thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên”  có từ đầu năm và kết quả hoạt động của từng đoàn viên.

Hình ảnh cuộc họp

Chương trình “Rèn luyện đoàn viên”  gồm 05 nội dung: Rèn luyện về lý tưởng cách mạng, nhận thức chính trị; Rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong đoàn viên; Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ; Rèn luyện về sức khỏe; Rèn luyện ý thức trong xây dựng tổ chức Đoàn. Thông qua kết quả thực tiễn những hoạt động mà mình đã đạt được, các cá nhân sẽ tiến hành tự chấm điểm và xếp loại, sau đó chi đoàn sẽ chấm và có kết quả cuối cùng.

Cuộc họp đã diễn ra với sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thư – Bí thư Chi đoàn và sự có mặt của 17 đoàn viên. Kết quả có 02 đoàn viên được chi đoàn thống nhất đề nghị Đoàn khối tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.

Lê Tâm- P7