menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Xây dựng Đoàn vững mạnh trở thành hậu bị vững chắc của Đảng.
Đăng ngày 21-05-2020 09:13

Hiện nay, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố có 18 đoàn viên, trong đó có 06 đoàn viên nam và 12 đoàn viên nữ. Trong những năm qua, Chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đảng ủy, lãnh đạo Viện; giúp cho hoạt động của Chi đoàn được triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đi vào thực chất và phù hợp với tình hình thực tế. Chi đoàn đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch công tác năm cũng như kế hoạch công tác Tháng thanh niên, do vậy, đã triển khai tốt các hoạt động tại Chi đoàn cũng như của Đoàn Khối CCQ thành phố; đồng thời, kịp thời báo cáo cấp ủy và lãnh đạo cơ quan để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện triển khai các hoạt động thiết thực nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình đã đề ra.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước thông qua nhiều hình thức, đa dạng như treo pano, áp phích, lồng ghép vào nội dung các cuộc họp định kỳ hàng tháng. Nội dung giáo dục được tập trung vào việc bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng; truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn; rèn luyện đạo đức, lối sống văn hoá và ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế hoạt động của cơ quan. Dưới sự chỉ đạo Đảng ủy, lãnh đạo Viện, Chi đoàn đã đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, tác phong làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt, hoạt động của Chi đoàn gắn với đánh giá chất lượng đoàn viên. Toàn thể đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác gắn với các hành động cụ thể, phù hợp với từng vị trí công tác của mình. Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước như: Ngày thành lập Đảng, ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9…

Ý thức rõ trách nhiệm của người đoàn viên sinh hoạt và công tác trong cơ quan tư pháp của thành phố, cá nhân từng đoàn viên Chi đoàn đã có tinh thần trau dồi kiến thức được đào tạo, đi sâu tìm hiểu thực tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tích cực phấn đấu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ. Trong các năm qua Chi đoàn có nhiều đồng chí tham gia lớp đào tạo sau đại học và nhiều đoàn viên được cơ quan cử tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ của ngành cũng như tham gia kỳ thi tuyển trọn kiểm sát viên. Các bạn ĐVTN đều tham gia đạt kết quả tốt các khoá học tập, tiếp tục khẳng định tinh thần học tập, nghiên cứu của mỗi ĐVTN cũng như phong trào học tập của Chi đoàn. Chi đoàn tiếp tục duy trì được sự gắn kết chặt chẽ giữa các phong trào hoạt động với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn là lực lượng nòng cốt, luôn xung kích đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan. Với những kết quả trên, ngoài nỗ lực của từng ĐVTN, đó còn là kết quả của sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan trong việc tạo điều kiện vật chất, tinh thần và định hướng phấn đấu cho các ĐVTN.

Nhiều phong trào khác được Chi đoàn tích cực tham gia, hưởng ứng, như phong trào “Hiến máu tình nguyện” do Đoàn Thanh niên Khối CCQ thành phố tổ chức; duy trì phong trào "Xanh, sạch, đẹp" trong cơ quan; tăng cường tuyên truyền, giáo dục để làm chuyển biến căn bản nhận thức của đoàn viên trong bảo vệ biên giới, hải đảo, nắm chắc chứng cứ pháp lý khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Với phương châm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, các đoàn viên Chi đoàn đã giữ vai trò nòng cốt trong lực lượng Phòng chống bão lụt và Phòng chống cháy nổ của cơ quan.

Công tác "Đền ơn đáp nghĩa" và chăm sóc Thanh thiếu nhi được Chi đoàn hết sức quan tâm và duy trì thường xuyên. Phối hợp cùng Công đoàn cơ quan tổ chức thành công chương trình tặng thưởng các cháu đạt thành tích cao trong học tập và Tết Trung thu cho các cháu là con cán bộ công chức cơ quan, tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn... Chi đoàn đã tổ chức thành công nhiều hoạt động giao lưu bóng đá, cầu lông, bóng bàn... với các đơn vị bạn. Ngoài ra, Chi đoàn cũng thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên cử đoàn viên đi tham gia đầy đủ các chương trình do Đoàn khối các cơ quan tổ chức.

Chi đoàn đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động “ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, gắn với việc xây dựng Chi đoàn vững mạnh; phát triển lớp đoàn viên mới và tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng tìm hiểu về Đảng thông qua các tư liệu viết về truyền thống vẻ vang của Đảng và của Đảng bộ cơ quan. Các đồng chí Đảng viên trong Chi đoàn luôn gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên, Đoàn viên và công chức, là tấm gương cho quần chúng noi theo.

Để phong trào của đoàn thanh niên cơ quan tiếp tục phát triển, kính mong Đảng ủy, lãnh đạo Viện quan tâm hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để phong trào đoàn tại cơ quan ngày càng lớn mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Văn Thư – Phòng 10