menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Cẩm Lệ: Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động thiết thực
Đăng ngày 25-03-2021 08:17

Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2021: Với chủ đề “Tuổi trẻ Đà Nẵng tự hào truyền thống Đoàn thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh”. Và thiết thực lập thành tích kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021 Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Cẩm Lệ hưởng ứng Tháng Thanh niên 2021với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Tháng ba lại về... hàng triệu đoàn viên, thanh niên cả nước nói chung và tuổi trẻ Đà Nẵng nói riêng đang nỗ lực thực hiện phần việc ý nghĩa, thể hiện tinh thần nhiệt huyết, xung kích tình nguyện trong các việc khó, việc mới, đóng góp sức mình cho sự phát triển chung của thành phố; cùng với nhiều hoạt động thiết thực nhằm lập thành tích nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)

Đại hội Chi đoàn TNCSHCM Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, nhiệm kỳ 2019-2022

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh VKSND quận Cẩm Lệ, thì ngay từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Chi đoàn đã có nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể và duy trì thường xuyên để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2019 – 2022. Công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội đã đạt được những kết quả rất tích cực, toàn diện trên các mặt. Chi đoàn đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chính sách Pháp luật của Nhà nước. Đoàn viên tiên phong trong việc chấp hành Nội quy cơ quan, Quy chế ngành về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Luôn nêu cao tinh thần “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các hoạt động xung kích tình nguyện và đồng hành thường xuyên được quan tâm, tổ chức như: Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Hiến máu tình nguyện”, “Tuyên truyền pháp luật”, chung tay bảo vệ môi trường và nhiều hoạt động xã hội khác.

Thứ 6 hàng tuần đoàn viên thường xuyên thực hiện “xanh – sạch – đẹp” tại cơ quan

Đoàn viên thanh niên đã trồng cây xanh; vườn hoa tạo không gian và cảnh quan cho đơn vị, vệ sinh phía trước cổng cơ quan Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, tích cực tham gia các đội, nhóm thanh niên tình nguyện, tuyên truyền vận động người dân phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa… gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. “Thứ sáu xanh” là hoạt động thường xuyên của Chi Đoàn những năm gần đây với ý nghĩa chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp tại cơ quan. Thông qua các hoạt động, đoàn viên thanh niên đã góp phần hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm với môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội. Các phong trào luôn có sự đổi mới trong phương thức tổ chức, phát triển hơn về quy mô, hiệu quả từng bước được nâng lên, qua đó đã phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo, khơi dậy tiềm năng của thanh niên.

 Chi bộ Viện kiểm sát đã lãnh đạo toàn diện, chỉ đạo sát sao, lãnh đạo đơn vị cũng thường xuyên quan tâm tạo mọi điều kiện, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị luôn phối hợp có hiệu quả cùng với sự chủ động sáng tạo và tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, nên phong trào thanh niên có những bước trưởng thành và có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, góp phần cùng đơn vị hoàn thành các chi tiêu kế hoạch công tác đề ra./.

                                                                                             Lê Vũ - VKS Cẩm Lệ