menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi đoàn VKSND quận Thanh Khê tham gia Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương
Đăng ngày 07-10-2021 09:55

Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu rộng về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nang và chào mừng kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nằng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2022),  Chi đoàn VKSND quận Thanh Khê triển khai tham gia Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến trên mạng internet (Cổng Thông tin điện tử thành phô Đà Nẵng) do Thành ủy Đà Nẵng phát động.

 

Hình ảnh Cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021. Đối tượng dự thi bao gồm: Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng  vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân  hiện đang sinh sống, công tác, học tập trong và ngoài địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hình thức thi trực tuyến trên cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nằng gồm 2 phần: Trắc nghiệm và Tự luận. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố về những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được có ý nghĩa quan trọng qua 25 năm thành phố Đà Nằng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2022). Qua đó,  khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng; vai trò lãnh đạo, quản lý,  điều hành, tổ chức thực hiện của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của  nhân dân thành phố. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung quan trọng, cốt lõi của Nghị quyêt Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức trong công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 17/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngày 06/10/2021, dưới sự quán triệt, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ VKSND quận Thanh Khê, Chi đoàn VKND quận tổ chức họp, phổ biến nội dung cuộc thi cũng như các thao tác dự thi theo Kế hoạch số 30-KH/BTGTU ngày 21/9/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng và Công văn số 285/CV-QU ngày 30/9/2021 của Bản Thường vụ quận ủy Thanh Khê. Sau khi họp, đối với phần thi trắc nghiệm, Đoàn viên Chi đoàn VKSND quận Thanh Khê tham gia 100%; đối với phần thi tự luận, Chi đoàn thực hiện nội dung cảm nghĩ về 25 năm xây dựng và phát triển của thành phố Đà Nẵng; giới thiệu, quảng bá hình ảnh thành phố.

Cuộc thi là một hoạt động thiết thực giúp đoàn viên chi đoàn VKSND quận Thanh Khê nhận thức đầy đủ, vận dụng nghị quyết của Đảng vào từng vị trí công tác một cách hiệu quả, thiết thực. Đồng thời, tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

 Thanh Thuận – VKSND quận Thanh Khê