menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi đoàn Viện kiểm sát Thanh Khê tham gia Cuộc thi tìm hiểu các Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XIII) và chuyên đề năm 2022
Đăng ngày 09-11-2022 07:25

Thực hiện cuộc phát động của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng và Quận uỷ Thanh Khê, chiều ngày 01/11/2022, các đoàn viên Chi đoàn Viện kiểm sát Thanh Khê đã hào hứng tham gia cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu các Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XIII) và Chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2022.

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; là hoạt động đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và Bài viết “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chi đoàn VKSND tham gia Cuộc thi trực tuyến

Đây là cuộc thi trực tuyến trên Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: http://www.dangbodanang.vn. Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần, từ ngày 01-11-2022 đến hết ngày 27-11-2022. Người dự thi sẽ trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và thực hiện 01 bài tự chọn (gồm các thể loại: Bài viết, video clip, dưới dạng multimedia và dạng infographics) cho mỗi tuần thi.

Trong Phần thi trắc nghiệm, Ban Tổ chức xây dựng 20 câu hỏi trắc nghiệm cho mỗi tuần thi có nội dung tìm hiểu về kết luận, nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, 5 (khóa XIII), gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Đối với Phần thi tự luận, người tham gia dự thi thực hiện 01 trong các câu hỏi tự luận Ban tổ chức đã đưa ra.

Cuộc thi dành cho tất cả các đối tượng là cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó, các Đoàn viên của Chi đoàn Viện kiểm sát Thanh Khê đã hưởng ứng và tham gia tích cực, sôi nổi ngay tại tuần đầu tiên.

Cuộc thi góp phần đẩy mạnh việc đa dạng hóa các hình thức nghiên cứu học tập, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, là hoạt động thiết thực của Đảng bộ thành phố về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, huy động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng và phát triển thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh./.

Tiến Bách – VKS Thanh Khê