menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi đoàn VKSND quận Hải Châu tham gia hoạt động chào mừng kỷ niệm “80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam”
Đăng ngày 06-03-2023 07:15

Tối ngày 28/02/2023, Chi đoàn VKSND quận Hải Châu đã tham gia Tuần phim chào mừng "80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) diễn ra tại rạp phim Lê Độ - 46 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

Tuần phim chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) diễn ra từ ngày 25/2 đến 3/3/2023 trên toàn quốc; giới thiệu những bộ phim có đề tài về văn hóa, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước, con người Việt Nam, phát hành và phổ biến những bộ phim phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Đến với Tuần phim, các đoàn viên Chi đoàn VKSND quận Hải Châu đã được xem 02 bộ phim: "Văn hóa soi đường quốc dân đi" và “Chầu văn - dấu ấn linh thiêng”. Bộ phim "Văn hóa soi đường quốc dân đi" ghi lại những dấu ấn của văn hoá dân tộc, những giá trị nền tảng trong suốt chặng đường hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ phim “Chầu văn - dấu ấn linh thiêng” đem đến cho người xem cảm nhận sâu sắc hơn về loại hình nghệ thuật chầu văn - hình thức lễ nhạc gắn liền với nghi thức hầu đồng của tín ngưỡng dân gian Việt Nam thờ Tứ phủ. Đây là loại hình nghệ thuật đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Bộ phim "Văn hóa soi đường quốc dân đi"

Bộ phim “Chầu văn - dấu ấn linh thiêng” 

Thông qua Tuần phim, các đoàn viên VKSND quận Hải Châu đã được hiểu sâu hơn về nền tảng cũng như giá trị của văn hoá dân tộc Việt Nam./.

Lê Tâm - VKSND quận Hải Châu