menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi đoàn VKSND quận Thanh Khê triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII
Đăng ngày 29-03-2023 07:53

Chiều ngày 23/3/2023, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Thanh Khê triển khai tham gia Cuộc thi trực tuyến trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu rộng cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Tại buổi sinh hoạt, Chi đoàn VKSND quận Thanh Khê tiến hành triển khai hình thức và thể lệ cuộc thi. Theo đó, cuộc thi dành cho tất cả cán bộ, đoàn viên, thanh niên, diễn ra từ ngày 08/3/2023 đến ngày 30/4/2023. Người tham gia kiểm tra trả lời 100 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm trong 30 phút về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam. Cán bộ đoàn, đoàn viên trả lời đúng ít nhất 60/100 câu hỏi được ghi nhận hoàn thành việc nghiên cứu, học tập và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành việc học tập (giấy chứng nhận điện tử) tích hợp với dữ liệu tài khoản cá nhân trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Trả lời đúng dưới 60 câu hỏi tham gia kiểm tra lại tại các lần tiếp theo.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; khẳng định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn sớm đi vào cuộc sống; đồng thời, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ đoàn, thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Chi đoàn triển khai tham gia cuộc thi

Thanh Thuận - VKS Thanh Khê