menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hội cựu chiến binh khối các cơ quan thành phố kiểm tra công tác hội chiến binh VKS thành phố quý I năm 2015
Đăng ngày 22-04-2015 21:19
Sáng ngày 21/4/2015, Đoàn kiểm tra Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan thành phố do đồng chí Hoàng Thị Lựu- Phó Chủ tịch – Trưởng Ban kiểm tra Hội Cựu chiến binh khối đã làm việc với Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh VKSND thành phố Đà Nẵng về kiểm tra công tác Hội quý I/2015. Về phía Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh VKSND thành phố có các đồng chí: Phan Trường sơn, Viện trưởng, Chủ tịch , đồng chí Thái Duy Khanh, Nguyễn Thị Tám , Phó Chủ tịch Hội; đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng uỷ.
 

Đồng chí Phan Trương Sơn, Bí thư Ban Cán sự, Viện trưởng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh VKSND thành phố

Thay mặt Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh VKSND thành phố, đồng chí Thái Duy Khanh, Phó Chủ tịch Hội báo cáo tình hình tổ chức và kết quả công tác của Hội quý I/2015 cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của Hội với Đoàn kiểm tra.

Đồng chí Thái Duy Khanh, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến Binh VKSND thành phố báo cáo vứoi Đoàn

Qua báo cáo của Hội và các ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban chấp hành, ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đẩng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng, đồng chí Hoàng Thị Lựu –Phó Chủ tịch Hội, Trưởng đoàn kiểm tra của Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan thành phố đánh giá cao kết quả đã đạt được của Hội Cựu chiến binh VKSND thành phố Đà Nẵng. Trong thời gian qua, Hội Cựu chiến binh VKSND thành phố Đà Nẵng đã được sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy và lãnh đạo Viện trong việc chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động của Hội. Hôi viên là đảng viên đã học tập, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ; 100% hộ viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không có hội viên  vi phạm điều lệ.

Hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác tổ chức hồ sơ lưu trữ khoa học, hệ thống  và đầy đủ;

Đồng chí Hoàng Thị Lựu, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Đảng ủy Khối phát biểu

Hội tổ chức phát động hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành các chỉ tiêu vận động do các ngành, các cấp phát động; thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ Trường Sa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Thực hiện tốt phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu”… Đồng thời cũng đề nghị Ban chấp hành cần báo cáo kịp thời các hoạt động phong trào, đặc biệt là hoạt động đền ơn đáp nghĩa để Hội Cựu chiến binh khối theo dõi tổng hợp chung.

Tác giả bài viết: Thái Duy Khanh –Hội CCB