menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Ban chấp hành Hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng
Đăng ngày 07-05-2012 16:19

Quyết định chuẩn y Chi hội trưởng, Chi hội phó và Ủy viên Ban chấp hành Hội luật gia VKSND TP Đà Nẵng