menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
DANH SÁCH HỘI LUẬT GIA VKSND TP ĐÀ NẴNG ( ĐẾN 30/ 12/ 2013)
Đăng ngày 30-12-2013 15:05
Ban chấp hành Hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010-2015, gồm: - Nguyễn Văn Hưng, Chi Hội trưởng -Ngô Văn Hùng, Chi hội phó -Nguyễn Thị Như Phương, Chi hội phó

DANH SÁCH HỘI LUẬT GIA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2013 ( Đến 30/12/2013)

 

 

TT

Họ và tên

Sinh ngày

Chức vụ, đơn vị công tác

 

 

 

01

Phan Trường Sơn

1958

 Viện trưởng

 

 

 

02

Nguyễn Hữu Linh

12/5/1958

Phó ViệnTrưởng

 

 

 

03

Nguyễn Văn Hưng

09/11/1964

Tr­ưởng Phòng TKTP

 

 

 

04

Nguyễn Văn Liếu

02/2/1954

Tr­ưởng Phòng 10

 

 

 

05

Nguyễn Bá Ngọc

20/5/1967

Phó Phòng 4

 

 

 

 

 

06

Ngô Văn Hùng

 

KSV P5

 

 

 

07

Nguyễn Thị Ngọc

14/12/1975

KSV P1

 

 

 

08

Nguyễn Thị Như Phương

 

Kiểm sát viên P1

 

 

 

09

Lê Ra

 

Phó Phòng 1

 

 

 

10

Nguyễn Mạnh long

 

Phó Phòng 3

 

 

 

11

Đoàn Văn Ba

03/3/1956

KSV P4

 

 

 

12

Đinh Thị Việt Hồng

 

Phó Phòng TKTP

 

 

 

13

Nguyễn Hữu Đãi Em

15/3/1977

KSV P3

 

 

 

14

Phan Thanh B×nh

26/5/1957

Tr­ëng Phßng 3

 

 

 

15

Nguyễn Văn Hải

1/5/1956

Tr­ưởng Phòng TCCB

 

 

 

16

Nguyễn Luyện

26/5/1957

Tr­ưởng Phòng 7

 

 

 

17

Võ Xí

10/10/1958

Kiểm tra viên

 

 

 

18

Phan Văn Dũng

 

Phó Văn Phòng

 

 

 

19

Nguyễn Thị Trâm

 

Phó Phòng 5

 

 

 

20

Thái Văn Đoàn

 

Phó Phòng 12

 

 

 

21

Trần Đình Vĩnh

 

Trưởng Phòng 2

 

 

 

22

Trần Hoài Nam

 

Trưởng Phòng 5

 

 

 

23

Lương Hồng Minh

 

Phó Phòng 2

 

 

24

Phạm Ngọc Bình

 

Phó Phòng 7

 

 

25

Nguyễn Văn Giáp

 

Phó Phòng 4

 

 

26

Đoàn Ngọc Tuấn

 

KSV Phòng 4

 

 

27

Nguyễn Văn Nớp

 

Trưởng Phòng 12

 

 

28

Đặng Thị Thuý Vân

 

KSV Phòng 3

 

 

 

29

Nguyễn Thị Tú Oanh

 

KSV Phòng 1

 

 

 

02

Pham Tấn Ánh

 

KSV Phòng 2