menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
BÁO CÁO CÔNG TÁC CHI HỘI LUẬT GIA VKSND TP ĐA NANG 2012
Đăng ngày 22-11-2012 09:52
Trong năm 2012, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan, Chi hội Luật gia tiếp tục được củng cố và phát triển, tổng số hội viên đến có 31 hội viên, trong đó: 30/31 hội viên là đảng viên, 02 đồng chí là Thường vụ Hội luật gia thành phố, 03/03 Lãnh đạo Viện là hội viên, 19/20 Trưởng Phó phòng là hội viên, 05/06 Đảng ủy viên là Hội viên, còn lại đều là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, do đó, lực lượng Hội viên Chi hội luật gia là lực lượng nòng cốt của cơ quan VKSND thành phố Đà Nẵng, mọi hoạt động tại cơ quan cũng như ở nơi cư trú đều được các hội viên thực hiện nghiêm túc, và gương mẫu. Toàn thể hội viên của Chi hội luôn tu dưỡng phẩm chất, đạo đức lối sống, không có hội viên nào vi phạm kỷ luật phải xử lý.

 

HỘI LUẬT GIA TP ĐÀ NẴNG

CHI HỘI LUẬT GIA VKSND

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

                                        Số: 06/BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Đà Nẵng, ngày 22   tháng 11  năm 2012

  

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 CỦA CHI HỘI LUẬT GIA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2012, và công văn số  125/CV-HLG, ngày 14/11/2012 của Hội luật gia thành phố Đà Nẵng, Chi Hội luật gia VKSND TP Đà Nẵng báo cáo kết quả công tác  năm 2012 như sau:

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ

1. Đặc điểm tình hình

Trong năm 2012, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan, Chi hội Luật gia tiếp tục được củng cố và phát triển, tổng số hội viên đến có 31 hội viên, trong đó: 30/31 hội viên là đảng viên, 02 đồng chí là Thường vụ Hội luật gia thành phố, 03/03 Lãnh đạo Viện là hội viên, 19/20 Trưởng Phó phòng là hội viên, 05/06 Đảng ủy viên là Hội viên, còn lại đều là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, do đó, lực lượng Hội viên Chi hội luật gia là lực lượng nòng cốt của cơ quan VKSND thành phố Đà Nẵng, mọi hoạt động tại cơ quan cũng như ở nơi cư trú đều được các hội viên thực hiện nghiêm túc, và gương mẫu. Toàn thể hội viên của Chi hội luôn tu dưỡng phẩm chất, đạo đức lối sống, không có hội viên nào vi phạm kỷ luật phải xử lý.

        2. Về  công tác củng cố  chi hội và hội viên

Tháng 3 năm 2012, Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2012 – 2015, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi hội gồm 03 đồng chí. Sau Đại hội, Ban chấp hành Chi hội đã họp phân công trách nhiệm công việc cụ thể từng thành viên. Đến nay có 01 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành chuyển công tác, Ban chấp hành còn 02 đồng chí. Ngày   10/2012, Chi hội đã bầu bổ sung 01 ủy viên (Kèm theo Công văn đề nghị  đề nghị Thường trực Hội luật gia thành phố chuẩn y).

 Đến nay, Chi hội phát triển thêm được 04 hội viên, trong đó có 01 đồng chí có trình độ Thạc sỹ, các hội viên đóng hội phí đầy đủ, Chi hội mở sổ sách theo dõi thu - chi tài chính rõ ràng.

        3. Công tác xây dựng chính sách pháp luật, hoạt động nghiên cứu và đào tạo.

           Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng đã tham gia nghiên cứu, đóng góp các xây dựng  Luật giám định pháp y, Luật Luật sư, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Bộ luật tố tụng hình sự… với số lượng hội viên tham gia góp ý ngày càng nhiều…, nhiều hội viên đã viết bài về trao đổi, xây dựng pháp luật, xây dựng Ngành  và tuyên truyền về hoạt động Kiểm sát  gửi các báo, tạp chí Kiểm sát, tạp chí Cảnh sát nhân dân và các trang thông tin điện tử của ngành, tiêu biểu như các luật gia Lê Ra, Thái Văn Đoàn, Trần Hoài Nam, Nguyễn Văn Hưng…  Ngoài ra, nhiều Hội viên còn tích cực tham gia góp ý vào 02 dự thảo văn bản nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của ngành KSND như: Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong Ngành Kiểm sát nhân dân, Chỉ thị nâng cao chất lượng công tác thống kê và CNTT trong ngành Kiểm sát nhân dân

        Nhìn chung, các ý kiến đóng góp của  các hội viên Chi hội đều thiết thực, góp phần xây dựng pháp luật mang tính khả thi cao, các ý kiến đóng góp được ghi nhận, đánh giá cao.

        5. Công tác  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

       Các hội viên là Kiểm sát viên  được phân công tham gia xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hành chính…đã thông qua cáo trạng, bản luận tội của Kiểm sát viên tại các phiên toà  xét xử lưu động đã chủ động tuyên truyền pháp luật đến quần chúng nhân dân về pháp luật, chủ trương xây dựng thành phố Đà Nẵng “Năm không”, nhất là qua những vụ án ma túy, án  giao thông đường bộ làm cho các đối tượng thấy được tính nguy hiểm của các loại tội này nhằm giảm thiểu số vụ án ma túy, các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa phương.

Ban chấp hành Hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng thông qua trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng để phổ biến, tuyên truyền pháp luật, đồng thời tuyên truyền các hoạt động của Hội luật gia.

       6. Tham gia giám sát việc thực thi pháp luật

        Trong năm 2012, đại đa số các Hội viên thuộc Chi hội là Kiểm sát viên (30/31 hội viên là Kiểm sát viên), đã phát huy vai trò tốt vai trò giám sát việc thực thi pháp luật thông qua thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp như: Kiểm sát  điều tra, kiểm sát xét xử và thi hành án hình sự, kiểm sát xét xử dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và kiểm sát giải quyết đơn. Trong phạm vi chức năng của mình, các hội viên là Kiểm sát viên đã tham mưu cho Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng trong kháng nghị, kiến nghị những vi phạm pháp luật của các cơ quan tố tụng và các cơ quan hữu quan, đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng trong công tác kiểm tra, giám sát trại giam Hòa Sơn, Công an thành phố Đà Nẵng góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù.

       7. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương

       Đại đa số Hội viên là Đảng viên (30/31 hội viên là Đảng viên), trong đó nhiều Hội viên giữ cương vị Lãnh đạo như: 03 /03 Lãnh đạo Viện, 19/20 Trưởng Phó phòng, 05/06 Đảng ủy viên.  Do đó với tư cách là đảng viên, cán bộ chủ chốt của cơ quan VKSND thành phố và các Phòng nghiệp vụ, các Hội viên đã tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện các hoạt động phong trào ở địa phương, góp phần chủ yếu vào công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

       II. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

       Ban chấp hành Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng đề nghị Thường vụ Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc như sau:

          1.Tặng bằng khen cho Tập thể Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng;

          2.Tặng  bằng khen cho đồng chí Trần Thanh Vân, Thành ủy viên, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng.

          3.Tặng giấy khen cho đồng chí Ngô Văn Hùng, Chi hội phó Chi hội luật gia Viện kiểm sát  nhân dân thành phố Đà Nẵng.

        ( Báo cáo thành tích công tác  năm 2012 ngày 22/11/2012 của Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng)

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

           Trong năm 2013, Chi hội luật gia VKSNDTP Đà Nẵng tập trung làm tốt những nhiệm vụ sau đây:

         1. Các hội viên  làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, tham gia các hoạt động tuyên truyền về hoạt động của VKSND TP Đà Nẵng trong sự nghiệp cải cách tư pháp thông qua hình thức viết tin bài  để đăng trên các Tạp chí, báo , trang thông tin  điện tử của Ngành và của VKSND TP Đà Nẵng.

        2. Tham gia góp ý xây dựng các  dự án luật mới hoặc dự án luật sửa đổi bổ sung khi được Hội luật gia và Thủ trưởng đơn vị giao thông qua các hình thức như: góp ý tại các  Hội nghị chuyên đề, Hội thảo, hoặc Chi hội trực tiếp tổ chức cho các thành viên Hội viên góp ý .

       3. Phát huy vai trò gương mẫu của mỗi hội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời thực hiện vai trò của người hội viên Hội luật gia Việt Nam trong khu vực dân cư đang sinh sống.

     4. Phát triển thêm từ 01-02 Hội viên mới cho Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng.

     Trên đây là báo cáo công tác của Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng, kính mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thường vụ Thành hội Luật gia thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan để Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình./.

 

Nơi nhận:

- Thường vụ HLG TP( Báo cáo)

- Đ/c Vân- VT(nt);

- Đ/c Linh- BT Đảng ủy VKSTP( nt);

- Các Hội viên(nt)

- Lưu.

TM/BCH CHI HỘI

CHI HỘI TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưng