menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
CHI HỘI LUẬT GIA VKSNDTP ĐÀ NẴNG - GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992
Đăng ngày 02-03-2013 07:08
Chiều ngày 27/2/2013, Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức họp lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đến dự có đồng chí Trần Thanh Vân- Thành ủy viên, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng, Thường vụ Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng, các Hội viên Hội luật gia thuộc Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng.

 

Đồng chí Trần Thanh Vân- Thành ủy viên, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng, Thường vụ Hội luật gia Thành phố Đà Nẵng

Cuộc họp đã nghe 12 ý kiến góp ý của các Luật gia. Các ý kiến góp ý đã thống nhất về sự cần thiết phải sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các nguyên tắc sửa đổi Hiến pháp. Đồng thờiđã tập trung phân tích những quy định trong Hiến pháp không còn phù hợp với thực tiễn, đồng thời cũng đưa ra một số nội dung sửa đổi, bổ sung tại một số điều của Dự thảo. Đặc biệt, nhiều ý kiến cho rằng phải bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật; bổ sung nhiều ý thiết thực làm rõ thêm quyền con người, vai trò của tổ chức bộ máy nhà nước, trong đó có chức năng của Viện kiểm sát nhân dân.Bên cạnh đó, nhiều ý kiến băn khoăn có nên quy định thành lập Hội đồng Hiến pháp hay không ? Coa nên thành lạp Tòa án Hiến pháp thay cho Hội đồng Hiến pháp hay không ? Cần quy định rõ hơn về chức năng của Kiểm toán Nhà nưóc

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc họp đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng:

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng- Chi hội trưởng luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng chủ trì cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng

Luật gia Ngô Văn Hùng - Chi hội phó Chi hội VKSND thành phố Đà Nẵng tham gia góp ý

 

Tác giả bài viết: Văn Hưng

CHI HỘI LUẬT GIA VKSNDTP ĐÀ NẴNG: GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

Thứ năm - 28/02/2013 02:24
  •  
  •  
  •  
 
Chiều ngày 27/2/2012, Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức họp lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đến dự có đồng chí Trần Thanh Vân- Thành ủy viên, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng, Thường vụ Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng, các Hội viên Hội luật gia thuộc Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng.

Đồng chí Trần Thanh Vân- Thành ủy viên, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng, Thường vụ Hội luật gia Thành phố Đà Nẵng

Cuộc họp đã nghe 12 ý kiến góp ý của các Luật gia. Các ý kiến góp ý đã thống nhất về sự cần thiết phải sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các nguyên tắc sửa đổi Hiến pháp. Đồng thờiđã tập trung phân tích những quy định trong Hiến pháp không còn phù hợp với thực tiễn, đồng thời cũng đưa ra một số nội dung sửa đổi, bổ sung tại một số điều của Dự thảo. Đặc biệt, nhiều ý kiến cho rằng phải bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật; bổ sung nhiều ý thiết thực làm rõ thêm quyền con người, vai trò của tổ chức bộ máy nhà nước, trong đó có chức năng của Viện kiểm sát nhân dân.Bên cạnh đó, nhiều ý kiến băn khoăn có nên quy định thành lập Hội đồng Hiến pháp hay không ? Coa nên thành lạp Tòa án Hiến pháp thay cho Hội đồng Hiến pháp hay không ? Cần quy định rõ hơn về chức năng của Kiểm toán Nhà nưóc

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc họp đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng:

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng- Chi hội trưởng luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng chủ trì cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng

Luật gia Ngô Văn Hùng - Chi hội phó Chi hội VKSND thành phố Đà Nẵng tham gia góp ý

 

Tác giả bài viết: Văn Hưng