menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng Tổng kết công tác năm 2013 và góp ý Điều 63 dự thảo Luật Tổ chức VKSND
Đăng ngày 31-12-2013 11:36
Sáng ngày 31/12/2013, Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chi hội trưởng Chi hội luật gia VKSND thành phố để Tổng kết công tác của Chi hội năm 2013, bàn phương hướng hoạt động năm 2014; đồng thời góp ý lời "Tuyên thệ của Kiểm sát viên" trong dự thảo sửa đổi Luật Tổ chức VKSND. Đến dự và chỉ đạo Tổng kết có đồng chí Nguyễn Hữu Linh- Bí thư Đảng uỷ VKSND thành phố; đồng chí Lê Ra- Thường vụ Hội Luật gia thành phố; và 21 Hội viên.
 

       Tại cuộc họp, đồng chí Ngô Văn Hùng, Chi hội phó  đã Báo cáo  kết quả công tác của Chi hội năm 2013 và phương hướng công tác năm 2014 (Toàn văn Báo cáo Tổng kết năm 2013 được đăng trên mục Hội Luật gia, trang tin này); đồng chí Nguyễn Thị Như Phương- Chi hội phó báo cáo công tác tài chính  năm 2013 của Chi Hội.

                                                                         Toàn cảnh cuộc họp

      Các Hội viên đã thảo luận Báo cáo tổng kết năm 2013 và phương hướng công tác của Chi hội năm 2014, các ý kiến đóng góp thẳn thắng những ưu và khuyết điểm trong  các công tác phát triển Hội viên; công tác thi đua khen thưởng; đóng góp xây dựng chế độ công vụ, công chức; tuyên truyền phổ biến pháp luật; chất lượng đóng góp xây dựng các dự án Luật chưa cao; trong các năm vừa qua Chi hội chưa được cơ quan VKSND thành phố hỗ trợ về kinh phí để hoạt động…

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Linh- Bí thư Đảng uỷ VKSND thành phố dự và phát biểu chỉ đạo Tổng kết

     Phát biểu chỉ đạo Tổng kết, đồng chí Nguyễn Hữu Linh- Bí thư Đảng uỷ VKSND thành phố Đà Nẵng đã đánh giá những kết quả đã làm được, và chưa làm được; đồng thời  yêu cầu: trong năm 2014, Hội Luật gia VKSND tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức để phát huy trí tập của các Hội viên;  tăng cường công tác phát triển Hội viên mới; Lãnh đạo Viện sẽ giao cho Chi hội Luật gia thảo luận và đóng góp một số dự án Luật; Tăng cường công tác phối hợp giữa Chi hội và Thành hội;  Chi hội phải xây dựng Kế hoạch công tác kèm theo dự trù kinh phí hoạt động năm 2014 để  đề xuất Lãnh đạo VKSND thành phố hỗ trợ cho Chi hội có kinh phí hoạt động.

 

      Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Chi hội trưởng tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội viên và ý kiến chỉ đạo của Bí htư Đảng uỷ.

 

       Thay mặt Ban chấp  hành Chi hội, đồng chí  Nguyễn Văn Hưng, Chi hội trưởng đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và đóng góp của các đồng chí Nguyễn Hữu Linh, Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Lê Ra, Thường vụ Hội Luật gia  thành phố; và các ý kiến đóng góp của các Hội viên. Đồng thời  Kết luận công tác của Hội luật gia VKS thành phố trong năm 2014 như sau:

     Một là, Tiếp tục đổi mới công tác sinh hoạt Chi hội, tăng cường  số lượng và chất lượng đóng góp xây dựng các dự án Luật; Đề nghị các Hội viên nhiệt tình tham gia công tác thảo luận và xây dựng dự án Luật..

    Hai, Tăng cường  công tác tuyên truyền pháp luật, tham gia các hoạt động truyên truyền phổ biến pháp luật thông qua viết tin bài cho trang thông tin điện tử của VKSND thành phố; các phiên toà, nhất là các phiên toà xét xử lưu động, đóng góp vào công tác đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức ngành KSND

   Ba là, Tiếp tục phát triển Hội viên mới trong năm 2014 từ 02-5 đồng chí, trong đó chú trọng phát triển các Hội viên trẻ chuẩn bị bổ nhiệm Kiểm sát viên.

   Bốn là, Đề nghị Đảng uỷ và Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng quan tâm hỗ trợ kinh phí cho Chi hội luật gia hoạt động.

    Cũng trong sáng ngày 31/12/2013, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hưng- Chi hội trưởng,  Chi hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến về Điều  63 Tuyên thệ của Kiểm sát viên trong dự thảoLuật Tổ chức VKSND ( sửa đổi, bổ sung).Đã có 10 ý kiến của các Hội viên tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo. Buổi thảo luận góp ý dự thảo Luật đã diễn ra sôi nổi và thể hiện tinh thần trách nhiệm của các Hội viên là Kiểm sát viên.  

Tác giả bài viết: Văn Hưng, ảnh Thái Sơn