menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hội Luật gia VKSND thành phố góp ý lời Tuyên thệ của Kiểm sát viên
Đăng ngày 20-01-2014 15:14
Vừa qua, Chi hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng đã tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo về Điều 63 “Tuyên thệ của kiểm sát viên” trong Luật tổ chức VKSND sửa đổi. Hâu hết các ý kiến của các Hội viên Chi hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng đều ủng hộ sự cần thiết phải quy định lời Tuyên thệ của kiểm sát viên trong Luật Tổ chức VKSND.

Điều 63. Tuyên thệ của Kiểm sát viên (Dự thả0)

Người được bổ nhiệm Kiểm sát viên lần đầu phải tuyên thệ. Lời tuyên thệ của Kiểm sát viên như sau:

1. Tuyệt đối trung thành với Hiến pháp, tuân thủ pháp luật, tận tụy phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc;

2. Đấu tranh không khoan nhượng với mọi tội phạm và vi phạm pháp luật;

3. Bảo vệ pháp luật, lẽ phải và công bằng xã hội;

4. Phấn đấu, rèn luyện, làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”;

5. Nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật công tác và các nguyên tắc hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân.

Toàn cảnh cuộc họp

Vừa qua, Chi hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng đã tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo về  Điều 63 “Tuyên thệ của kiểm sát viên” trong Luật tổ chức VKSND sửa đổi. Hâu hết các ý kiến của các Hội viên Chi hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng đều ủng hộ sự cần thiết phải quy định lời Tuyên thệ của kiểm sát viên trong Luật Tổ chức VKSND.

Lời tuyên thệ của Kiểm sát viên như một lời cam kết của Kiểm sát viên trước Đảng, Nhà nước và nhân dân của người được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên. Về nội dung Lời tuyên thệ của Kiểm sát viên đã thể hiện được các yêu cầu như: Tôn chỉ, mục tiêu, nhiệm vụ đối với mọi hoạt động của Kiểm sát viên; Về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Kiểm sát viên; Về nguyên tắc, kỷ luật công tác của Kiểm sát viên. Nội dung thiết thực không những người được bổ nhiệm Kiểm sát viên lần đầu, mà thiết thực đối với tất cả Kiểm sát viên trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình.

Bên cạnh đó, các Luật gia thuộc Chi hội VKSND thành phố Đà Nẵng còn đề nghị Ban soạn thảo Luật VKSND sửa đổi, bổ sung như sau:

Thứ nhất,Hầu hết các Luật gia đềuđề nghị lời “ Tuyên thệ của Kiểm sát viên” cần tiếp tục hoàn thiện để súc tích, cô đọng và ngắn gọn hơn cho dễ đọc thuộc và dễ nhớ.

        Thứ hai,Nhiều ý kiến đề nghị sửa Khỏan 1 theo thành “Tuyệt đối trung thành với Hiến pháp và pháp luật, phụng sự Tổ quốc; tận tụy phục vụ nhân dân, bỏ cụm từ “ tuân thủ”.

Thứ ba,Rất nhiều ý kiến đề nghị sửa Khoản 2 thành: “Kiên quyết đấu tranhvới mọi tội phạm và vi phạm pháp luật;”và bỏ cụm từ: “ Đấu tranh không khoan nhượng”.

        Thứ tư,Nhiềuý kiến đề nghị bỏ Khoản 3”Bảo vệ pháp luật, lẽ phải và công bằng xã hội”,bởi vì Khoản 3 đã có nội hàm trong nội dung  các Khoản 1 và 2, Điều 63. Hơn nữa lẽ phải và công bằng xã hội là nội dung quá rộng, trong đó có nhiều nội dung không không thuộc chức trách, nhiệm vụ của Kiểm sát viên nên không khả thi.

  Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng  rất mong các Hội viên và bạn đọc tiếp tục góp ý kiến vào dự thảo trên.