menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
HỘI LUẬT GIA TP ĐÀ NẴNG - BẦU BỔ SUNG 01 PHÓ CHỦ TỊCH VÀ 02 ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Đăng ngày 26-05-2014 16:38
Vừa qua, Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp lần thứ 12 ( Khóa V, nhiệm kỳ 2010-2015) dưới sự chủ trì của Luật gia Nguyễn Bá Sơn- Chủ tịch Hội. Tham dự cuộc họp còn có các Phó Chủ tịch Hội, Chánh Văn Phòng Hội và các thành viên Ban chấp hành Hội Luật gia thành phố..

 

 

Ban chấp hành Hội đã đánh giá tình hình và kết quả công tác Qúy  I năm 2014, đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội quý II năm 2014: Tổ chức giới thiệu  Hiến pháp 2013 ( sửa đổi) và Luật đất đai năm 2013 ( sửa đổi); Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; ; Tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý; Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật; Luật Biển Việt Nam; Công ước Liên hiệp quốc năm 1982 về Luật biển Quốc tế; Tuyên truyền  Luật phòng, chống tham nhũng; Tăng cường hoạt động Trung tâm Tư vấn pháp luật …

Tại cuộc họp, Ban chấp hành Hội đã bầu bổ sung  nhân sự nhiệm kỳ 2010-2015, gồm:  02 ủy viên Ban chấp hành: Luật gia Vi Mạnh Hà- Chi Hội trưởng Chi hội Luật gia Viện kiểm sát phúc thẩm tại Đà Nẵng; Luật gia Tán Thị Thu Dung- Phó Chủ tịch Chi Hội Luật gia quận Cẩm Lệ; bầu Luật gia Trần Minh khiết làm Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng.