menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
CHI HỘI LUẬT GIA VKSND TP ĐÀ NẴNG - SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014, GÓP Ý XÂY DỰNG PHÁP LỆNH
Đăng ngày 22-07-2014 15:48
Chiều ngày 22/7/2014, Chi Hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đà Nẵng, đã tổ chức sơ kết kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2014.
Toàn cảnh cuộc họp sơ kết  6 tháng đầu năm 2014 của Chi hội luật gia VKSND thành phố
 
Trong  6 tháng đầu năm 2014, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan, Chi hội Luật gia tiếp tục được củng cố và phát triển, tổng số hội viên đến nay có 33 hội viên, tăng so với năm 2013 tăng: 4 hội viên. Toàn bộ các hội viên là đảng viên và Kiểm sát viên,  các Hội viên Chi hội luật gia là lực lượng nòng cốt trong  mọi hoạt động của cơ quan VKSND thành phố Đà Nẵng. 

Về đóng góp xây dựng pháp luật, hoạt động nghiên cứu và đào tạo: Chi hội luôn chú trọng công tác góp ý xây dựng pháp luật, đã tham gia nghiên cứu, đóng góp xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp và pháp luật, trong đó Chi hội đã tổ chức 02 buổi họp góp ý  Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Pháp lệnh xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án.… với số lượng hội viên tham gia góp ý ngày càng nhiều…, nhiều hội viên đã viết bài về trao đổi, xây dựng pháp luật, xây dựng Ngành  và tuyên truyền về hoạt động của VKSND thành phố  gửi các báo, tạp chí của Ngành và địa phương, Chi hội thường xuyên đã phối hợp với Tổ Tuyên truyền VKSND thành phố  tổ chức tuyên truyền pháp luật, trong đó các Hội viên đã viết được hơn 50 tin, bài. Tiêu biểu như các luật gia:  Thái Văn Đoàn, Lê Ra, Phạm Văn Dũng, Trần Hoài Nam…

 Ngoài ra, các hội viên tích cực tham gia góp ý  các dự án Luật, các  dự thảo văn bản nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của VKSND, các Quy chế phối hợp liên ngành, nhiều hội viên được Lãnh đạo Viện tín nhiệm cử làm thành viên Hội đồng nghiên cứu và áp dụng pháp luật VKSND thành phố (6/7 thành viên là Hội viên Hội luật gia). Nhìn chung, đại đa số ý kiến đóng góp của  các thành viên  Hội đồng đều thiết thực, góp phần xây dựng pháp luật mang tính khả thi cao, được Thủ trưởng cơ quan và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Chi hội trưởng báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2014

Về Hoạt động  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Các hội viên là Kiểm sát viên  được phân công tham gia xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hành chính…đã thông qua cáo trạng, bản luận tội, phát biểu quan điểm của Kiểm sát viên tại các phiên toà, nhất là các phiên tòa lưu động đã chủ động tuyên truyền pháp luật đến quần chúng nhân dân về pháp luật, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa phương, tiêu biểu có luật gia Phạm Tấn Anh ( Phòng 2) đã làm tốt vai trò của Kiểm sát viên tại nhiều phiên tòa lưu động, được quần chúng đồng tình ủng hộ.

Chi hội  xây dựng một chuyên mục của Chi hội Luật gia trên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng (vksdanang.gov.vn) để phản ánh các hoạt động của Chi hội Luật gia VKSND thành phố, đồng thời thông qua trang tin này để phổ biến, tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền các hoạt động của Hội luật gia, nhiều Hội viên đã tích cực viết tin, bài tuyên truyền giáo dục pháp luật, ...

Các Hội viên tham dự

Về tham gia xây dựng Đảng, chính quyền : các Hội viên đã tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện các hoạt động phong trào ở địa phương, góp phần chủ yếu vào công tác xây dựng Đảng bộ và các Chi bộ trong sạch vững mạnh. Các Hội viên  thuộc Chi hội  đã phát huy vai trò tốt vai trò giám sát việc thực thi pháp luật thông qua thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp như: Kiểm sát  điều tra, kiểm sát xét xử; kiểm sát tạm giam, tạm  giữ  và thi hành án hình sự; kiểm sát xét xử dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, …

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các hội viên là Kiểm sát viên đã tham mưu cho Viện trưởng VKSND thành phố ban hành  07 kháng nghị phúc thẩm dân sự, 02 kháng nghị giám đốc thẩm dân sự, 03 kiến nghị yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục những vi phạm pháp luật,..Các Hội viên  (Phòng 4) đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố  trong công tác kiểm tra, giám sát trại giam thuộc Công an thành phố góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người bị tạm giữ, tạm giam và quản lý giáo dục  chấp hành án phạt tù.

Đồng chí Lê Ra- Thường vụ Hội luật gia thành phố Đà Nẵng và các hội viên tham dự sơ kết 6 tháng đầu năm 2014

Bên cạnh đó, các Hội viên đã nhiệt  tình tham gia phong trào đền ơn, đáp nghĩa như: quyên góp ủng hộ “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”Tết năm 2014;  thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng do cơ quan phụng dưỡng…

Về phương hướng công tác 6 tháng cuối  năm 2014, Chi hội luật gia VKSND thành phố  đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm như: Các hội viên làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, , tuyên truyền Hiến pháp, Luật Tổ chức VKSND, tuyên truyền về hoạt động của VKSND trong sự nghiệp cải cách tư pháp và biển đảo Việt Nam; Tham gia góp ý xây dựng các  dự án luật mới hoặc dự án luật sửa đổi bổ sung  thông qua các hình thức như: góp ý tại các Hội nghị chuyên đề, Hội thảo, hoặc Chi hội trực tiếp tổ chức cho các thành viên Hội viên góp ý; Phát huy vai trò gương mẫu của mỗi hội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phấn đấu  mỗi hội viên là một Kiểm sát viên “ Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; Phát triển thêm 03  Hội viên mới; Chuẩn bị các điều kiện để Đại hội Chi hội Luật gia VKSND thành phố  nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Cũng trong buổi chiều ngày 22/7/2014, các Hội viên đã tham gia thảo luận góp ý dự thảo Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án

Tác giả bài viết: Văn Hưng, ảnh Thanh Vân