menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chương trình Đại hội Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng lần thứ tư (nhiệm kỳ 2015-2017)
Đăng ngày 01-03-2015 18:17
Được sự đồng ý của Đảng uỷ và Viện trưởng VKSNDTP Đà Nẵng, Thường trực Thành hội luật gia thành phố Đà Nẵng, Chi hội luật gia VKSNDTP Đà Nẵng tiến hành Đại hội Chi hội Luật gia VKSNDTP Đà Nẵng lần thứ 4 nhiệm kỳ 2015-2017 vào lúc 14 giờ ngày thứ tư ( 11/3/2015) tại Hội trường tầng 4 trụ sở VKSNDTP Đà Nẵng với nội dung và chương trình như sau:

Trước khi chào cờ, đồng chí Nguyễn Hữu Linh- Bí thư Đảng uỷ trao  tặng lẵng hoa chào mừng Đại hội cho đồng chí Nguyễn Văn Hưng- Chi hội trưởng.

1. Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca); tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: Đ/c  Ngô Văn Hùng- Chi hội phó Chi hội luật gia VKSND TP Đà Nẵng điều hành.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, thư ký đại hội điều hành Đại hội.

- Đoàn chủ tịch dự kiến: Đ/c Nguyễn Hữu Linh , Bí thư Đảng ủy VKSND TP, đ/c Nguyễn Văn Hưng- Chi hội trưởng Chi hội luật gia VKSND TP.

- Thư ký  dự kiến : Đ/c Hoàng Vũ Thành

3. Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2012-2015 và phương hướng công tác trong nhiệm kỳ 2015-2017: đ/c Nguyễn Văn Hưng- Chi Hội trưởng

4. Báo cáo thu- chi của Chi hội: Đ/c Nguyễn Thị Như Phương- Ủy viên Ban Chấp hành .
        5. Đại hội thảo luận các văn kiện đóng góp ( Đoàn chủ tịch điều khiển )
        6. Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội:

+ Bí thư Đảng ủy

+ Đại diện Thường trực Hội Luật gia

7. Đại diện Đoàn Chủ tịch đáp từ

8.Bầu Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ mới (Tổ bầu cử chủ trì ).
       Dự kiến Tổ bầu cử gồm: Đinh Thị Việt Hồng - Tổ trưởng, Lương Hồng Minh, Nguyễn Thị Ngọc

Nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2017 dự kiến: Ngô Văn Hùng, Nguyễn Thị Như Phương, Hoàng Vũ Thành.
       9. Ban chấp hành Chi hội luật gia VKSNDTP Đà Nẵng mới  nhiệm kỳ 2012-2015  ra mắt và nhận nhiệm vụ.

     10. Đại diện Ban chấp hành Chi hội Luật gia nhiệm kỳ 2015-2017 trao tặng quà cho  nguyên Chi hội trưởng nhiệm kỳ 2012-2015.

     11.Thông qua Nghị quyết đại hội: Đ/c Hoàng Vũ Thành- thư ký Hội nghị báo cáo dự thảo Nghị quyết  Đại hội Chi hội luật gia VKSNDTP  nhiệm kỳ 2015-2017.

                             ( Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến Biểu quyết )

    12.Chào cờ bế mạc (không hát quốc ca )

 

 

Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2012-2015 của Chi hội  và phương hướng  nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 được đăng tải trên mục Đảng , Đoàn ( Chi hội Luật gia ) trên Websitte của VKSNDTP Đà Nẵng).