menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2012-2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 của Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 01-03-2015 18:33
Ban chấp hành Chi hội Luật gia VKSND công bố dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2012-2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 của Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng để các Hội viên trong Chi hội tham gia góp ý tại Đại hội Chi hội lần thứ 4 ( nhiệm kỳ 2015-2017) vào sáng thứ Tư ngày 4/3/2015

   HỘI L HỘI LUẬT GIA TP ĐÀ NẴNG       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   CHI HỘI LUẬT GIA VKSND                   Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc   

     THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                   

Số:     /LGVKS

  Dự thảo                                                                       Đà Nẵng, ngày   tháng  năm 2015

 

              BÁO CÁO

                           TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2012-2015    VÀ PHƯƠNG HƯỚNG   HOẠT ĐỘNG NĂM 2015-2017 CỦA CHI HỘI LUẬT GIA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

 

           Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Chi hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân  thành phố Đà Nẵng (VKSND thành phố) lần thứ ba, Chi Hội luật gia VKSND thành phố báo cáo kết quả  nhiệm kỳ công tác  năm 2012-2015, và một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015-2017 của Chi hội như sau:

 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Tình hình chung

VKSND thành phố là đơn vị có chức năng: thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, có 11 Phòng trực thuộc với biên chế 67 cán bộ công chức,  trong đó có 34 Hội viên Hội luật gia ( chiếm tỷ lệ 51 % tổng số biên chế) công tác ở tất cả các Phòng nghiệp vụ khác nhau.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan, Chi hội Luật gia tiếp tục được củng cố và phát triển, tổng số hội viên đến nay có 34 hội viên, trong đó: 32 hội viên là đảng viên ( tỷ lệ 94%), 03/03 Lãnh đạo Viện, 06/06 Đảng ủy viên ( chiếm tỷ lệ 100%); 01 Hội viên là Thường vụ Hội luật gia thành phố, 02 hội viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở 17/21 Trưởng Phó phòng, 3/5 Bí thư Chi bộ; về trình độ chuyên môn 100% là đại học, trong đó có 4/5 Thạc sỹ (có 01 đồng chí đang làm Nghiên cứu sinh), 20 hội viên tốt nghiệp Cử nhân chính trị, Cao cấp chính trị ( chiếm tỉ lệ 60% hội viên),  do đó, lực lượng Hội viên Chi hội luật gia là lực lượng nòng cốt của cơ quan VKSND thành phố, mọi hoạt động chủ yếu của chính quyền, đảng bộ, công đoàn…

Toàn thể hội viên của Chi hội luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức lối sống, đến nay  có 05 hội viên được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng không có hội viên nào vi phạm kỷ luật phải xử lý.

2. Đóng góp xây dựng pháp luật, hoạt động nghiên cứu và đào tạo.

 Chi hội luật gia VKSND thành phố đã tham gia nghiên cứu, đóng góp xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp và pháp luật, trong đó Chi hội đã tổ chức 04 buổi góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Đất đai, Luật Luật sư, Bộ luật tố tụng hình sự…  nhiều hội viên đã  trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến tại các  Hội thảo, Hội nghị do cơ quan, Hội luật gia thành phố và Đoàn đại biểu Quốc Hội thành phố tổ chức; viết bài về trao đổi, xây dựng pháp luật, xây dựng Ngành, tiêu biểu như các luật gia Thái Văn Đoàn, Lê Ra, … Nhân ngày 9 tháng 11, Chi hội đã phối hợp với Tổ Tuyên truyền VKSND thành phố tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật  nước CHXHCN Việt Nam trên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố với chủ đề: “ Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng  gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật”.

 Ngoài ra, các hội viên tích cực tham gia góp ý các  dự thảo văn bản nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của ngành KSND, các Quy chế phối hợp liên ngành ở địa phương, 7/8 thành viên Hội đồng Sáng kiến của VKSND thành phố là Hội viên Hội Luật gia, đã góp phần chủ yếu vào công tác xét duyệt sáng kiến đề tài. Nhìn chung, các ý kiến đóng góp của  các hội viên Chi hội đều thiết thực, có tính khả thi cao.

3. Hoạt động  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Các hội viên là Kiểm sát viên  được phân công tham gia xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hành chính…đã thông qua cáo trạng, bản luận tội của Kiểm sát viên tại các phiên toà đã chủ động tuyên truyền pháp luật đến quần chúng nhân dân về pháp luật, chủ trương xây dựng thành phố Đà Nẵng “Năm không, Ba có”, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa phương.

Chi hội luật gia VKSND thành phố xây dựng một chuyên mục của Chi hội luật ra trên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố để phổ biến các hoạt động của Hội Luật gia  và Kế hoạch, chương trình công tác của Chi hội, đồng thời thông qua trang tin này để phổ biến, tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền các hoạt động của Hội luật gia, nhiều Hội viên đã tích cực viết tin, bài tuyên truyền giáo dục pháp luật, trong đó có 02 đồng chí được Uỷ ban nhân dân thành phố công nhận là tuyên truyền viên pháp luật: Thái Văn Đoàn, Nguyễn Văn Hưng.

4. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương

Hầu hết các hội viên  trong Chi hội là Kiểm sát viên, Đảng viên, nhiều đồng chí là cán bộ chủ chốt của cơ quan VKSND thành phố, của Đảng ủy, Công đoàn, các Chi ủy và các Phòng nghiệp vụ, đa số các Hội viên đã tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần chủ yếu vào công tác xây dựng Đảng bộ và các Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiều Hội viên là đều là Kiểm sát viên, đã phát huy vai trò tốt vai trò giám sát việc thực thi pháp luật thông qua thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp như: Kiểm sát  điều tra, kiểm sát xét xử và thi hành án hình sự, kiểm sát xét xử dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và kiểm sát giải quyết đơn …

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các hội viên là Kiểm sát viên đã tham mưu cho Viện trưởng VKSND thành phố ban hành kháng nghị, kiến nghị những vi phạm pháp luật của các cơ quan tố tụng và các cơ quan hữu quan, đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong công tác kiểm tra, giám sát trại giam Hòa Sơn, Công an thành phố góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù.

 

5. Về  công tác củng cố  Hội và phát triển hội viên

Sau Đại hội Chi hội luật gia  lần thứ 3 nhiệm kỳ 2012 – 2015, Ban chấp hành Chi hội đã phân công trách nhiệm công việc cụ thể từng thành viên, trong đó Chi hội trưởng phụ trách chung, phụ trách công tác tuyên truyền pháp luật và phát triển hội viên; Chi hội phó phụ trách công tác xây dựng pháp luật, Thi đua khen thưởng; Ủy viên Ban chấp hành phụ trách công tác Văn phòng- tài chính.

Trong nhiệm kỳ, Chi hội luôn quan tâm phát triển Hội viên mới, đã kết nạp được 07 Hội viên mới. Vượt chỉ tiêu tại Nghị quyết nhiệm kỳ 2012-2015 đề ra.

6. Công tác thi đua khen thưởng

Trong nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành Hội Luật gia, đồng thời động viên những tập thể, cá nhân có đóng góp cho công tác của Hội Luật gia, Chi hội luật gia VKSND thành phố đã đề nghị Thường vụ Hội Luật gia thành phố khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong  công tác của Hội Luật gia. Kết quả Chi hội và nhiều cá nhân được Thành Hội Luật gia và Trung ương Hội Luật gia khen thưởng, trong đó năm 2014, Hội Luật gia Việt Nam đã tặng bằng khen cho Tập thể Chi hội luật gia VKSND thành phố và 01 Hội viên.

II. ĐÁNH GIÁ, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 

1.     Đánh giá:

 Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm Lãnh đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan, Thường trực Thành hội, và sự nổ lực của các hội viên trong Chi hội.  Chi hội Luật gia VKSND thành phố đã đạt và vượt các chỉ tiêu do  Nghị quyết Đại hội lần thứ 3 đề ra, thể hiện rõ nét nhất là trên các mặt: góp ý xây dựng các dự án Luật, pháp luật và các văn bản của Ngành, tuyên truyên pháp luật thông qua tin, bài trên trnag thông tin điện tử của VKSND thành phố và các phiên tòa lưu động; Phát triển Hội viên vượt chỉ tiêu đề ra; Đại đa số hội viên đã đóng góp tích cực vào kết quả công tác của chính quyền, công tác Đảng của VKSND thành phố, và đóng góp vào kết quả chung của Hội luật gia thành phố Đà Nẵng.

 

2. Tồn tại và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác của Chi hội cũng còn một số tồn tại vướng mắc như sau: một số hội viên làm công tác lãnh đạo, quản lý thường xuyên bận công tác chuyên môn nên sinh hoạt chi hội chưa thường xuyên; một số hội viên còn thụ động trong góp ý xây dựng các dự án luật, viết tin, bài tuyên truyền pháp luật, nhất là thông qua các phiên tòa xét xử lưu động…

Nguyên nhân, nhiều hội viên hội luật gia là những cán bộ chủ chốt, vừa lãnh đạo quản lý công tác chuyên môn, vừa kiêm nhiệm cùng một lúc công tác đảng, công tác Hội Luật gia nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác của Chi hội,

 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2015-2017

 

 Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi hội luật gia VKSND thành phố tập trung làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

  1. Các hội viên làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, tham gia các hoạt động tuyên truyền về hoạt động của VKSND thành phố trong sự nghiệp cải cách tư pháp thông qua hình thức viết tin bài  để đăng trên các Tạp chí, báo, trang thông tin  điện tử của Ngành, của địa phương và của VKSND thành phố.

   2. Tham gia góp ý xây dựng các  dự án luật mới hoặc dự án luật sửa đổi bổ sung khi được Hội luật gia và Thủ trưởng đơn vị giao, trong năm 2015 chú trọng công tác góp ý xây dựng Bộ luật tố tụng Hình sự, Bộ Luật Dân sự, và góp ý xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ( sửa đổi, bổ sung).

   3. Phát huy vai trò gương mẫu của mỗi hội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phấn đấu  mỗi hội viên là một Kiểm sát viên “ Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

  4. Phát triển thêm từ 03- 05 Hội viên mới cho Chi hội luật gia VKSND thành phố. Chú trọng công tác phát triển Hội viên vừa bảo đảm số lượng , vừa bảo đảm chất lượng.

 

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 của Chi hội Luật gia VKSND thành phố, kính mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thường vụ Thành hội Luật gia thành phố, Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan  và các Hội viên để Chi hội Luật gia VKSND thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới./.

 

Nơi nhận                                                                     TM. BAN CHẤP HÀNH

- Thường vụ Hội LG TP (Báo cáo)                                         CHI HỘI TRƯỞNG                            

- Đ/c Sơn- VT(nt);

- Đ/c Linh- BTĐU (nt);

- Các thành viên BCH(nt)

- BBT trang tin (Phổ biến)

- Lưu

 

                                                                                        Nguyễn Văn Hưng