menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi hội luật gia VKSND thành phố - Củng cố và phát triển
Đăng ngày 11-03-2015 16:41
Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng đã không ngừng củng cố và phát triển, được Thành hội Luật gia thành phố Đà Nẵng đánh giá là một trong những Chi hội mạnh và có chất lượng của Hội luật gia thành phố Đà Nẵng.

         Chi hội Luật gia tiếp tục được củng cố và phát triển, tổng số hội viên đến nay có 38 hội viên( chiếm tỷ lệ 57 % tổng số biên chế), trong đó: 36 hội viên là đảng viên ( chiếm  tỷ lệ 95%), 03 Lãnh đạo Viện, 06 Đảng ủy viên ( chiếm tỷ lệ 100%); 01 Hội viên là Thường vụ Hội luật gia thành phố, 02 hội viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, 17/21 Trưởng Phó phòng là hội viên (chiếm tỷ lệ 81%); về trình độ chuyên môn: có 4 Thạc sỹ Luật, 20 hội viên tốt nghiệp Cao cấp chính trị (chiếm tỉ lệ 60% hội viên),  do đó,  thực sự lực lượng Hội viên Chi hội là  thực sự lực lượng nòng cốt trong mọi hoạt động chủ yếu của chính quyền, đảng bộ, công đoàn…của VKSND thành phố. Trong nhiệm kỳ có 05 hội viên được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, không có hội viên nào vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Về đóng góp xây dựng pháp luật, hoạt động nghiên cứu: Các hội viên đã tham gia nghiên cứu, đóng góp xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp và pháp luật, trong đó Chi hội đã tổ chức 04 buổi góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Đất đai, Bộ luật tố tụng Hình sự…  nhiều hội viên đã  trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến tại các  Hội thảo, Hội nghị do cơ quan, Hội luật gia thành phố và Đoàn đại biểu Quốc Hội thành phố tổ chức; viết bài về trao đổi, xây dựng pháp luật, xây dựng Ngành, tiêu biểu như luật gia Thái Văn Đoàn, luật gia Lê Ra, …

 Ngoài ra, các hội viên tích cực tham gia góp ý các dự thảo văn bản nghiệp vụ  của ngành, các Quy chế phối hợp liên ngành ở địa phương, 7/8 thành viên Hội đồng Sáng kiến là Hội viên Hội Luật gia, đã góp phần chủ yếu vào công tác xét duyệt sáng kiến đề tài của VKSND thành phố. Nhìn chung, các ý kiến đóng góp của  các hội viên Chi hội đều thiết thực, có tính khả thi cao.

Về hoạt động  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật:Các hội viên là Kiểm sát viên  được phân công tham gia xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hành chính…đã thông qua cáo trạng, bản luận tội, phát biểu quan điểm  của Kiểm sát viên tại các phiên toà đã chủ động tuyên truyền pháp luật đến quần chúng nhân dân về pháp luật. Chi hội đã xây dựng một chuyên mục của Chi hội  trên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố để phổ biến các hoạt động của Hội Luật gia  và Kế hoạch, chương trình công tác của Chi hội, đồng thời thông qua trang tin này để phổ biến, tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền các hoạt động của Hội luật gia, nhiều Hội viên đã tích cực viết tin, bài tuyên truyền giáo dục pháp luật.

Nhân ngày 9 tháng 11, Chi hội đã phối hợp với Tổ Tuyên truyền VKSND thành phố tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật  nước CHXHCN Việt Nam trên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố với chủ đề: “ Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng  gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật”.

 Vềtham gia xây dựng Đảng, chính quyền: Hầu hết các hội viên đã tham gia tích cực vào  xây dựng chính quyền, góp phần chủ yếu vào công tác xây dựng Đảng bộ và các Chi bộ trong sạch vững mạnh.Trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiều hội viên  đã phát huy vai trò tốt vai trò giám sát việc thực thi pháp luật thông qua thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các hội viên là Kiểm sát viên đã tham mưu cho Viện trưởng VKSND thành phố ban hành kháng nghị, kiến nghị những vi phạm pháp luật của các cơ quan tố tụng và các cơ quan hữu quan, đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong công tác kiểm tra, giám sát trại giam Hòa Sơn, Công an thành phố góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù.

 

      Về  công tác củng cố  Hội và phát triển hội viên: Đại hội Chi hội lần thứ III, đã bầu Ban chấp hành Chi hội gồm 03 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy là Chi hội trưởng. Ngay sau Đại hội, Ban chấp hành Chi hội đã phân công trách nhiệm công việc cụ thể từng thành viên, trong đó Chi hội trưởng phụ trách chung, phụ trách công tác tuyên truyền pháp luật và phát triển hội viên; Chi hội phó phụ trách công tác xây dựng pháp luật, Thi đua khen thưởng; Ủy viên Ban chấp hành phụ trách công tác Văn phòng- tài chính. Trong nhiệm kỳ, Chi hội luôn quan tâm phát triển Hội viên mới, đã kết nạp được 07 Hội viên mới. Vượt chỉ tiêu đề ra.

 Với những kết quả và thành tích đã đạt được của Chi hội, năm 2014, Hội Luật gia Việt Nam đã tặng bằng khen cho Tập thể Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội Luật gia.