menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Danh sách hội viên Chi hội Luật gia VKSND thành phố
Đăng ngày 10-03-2015 07:52
Danh sách hội viên Chi hội Luật gia VKSND thành phố ( đến ngày 10/3/2015)

TT

Họ và tên

Sinh ngày

Chức vụ, đơn vị công tác

 

 

 

01

Phan Trường Sơn

1959

 Viện trưởng

 

 

 

02

Nguyễn Hữu Linh

12/5/1958

Phó ViệnTrưởng

 

 

 

03

Nguyễn Văn Bung

1965

Phó Viện trưởng

 

 

 

04

Nguyễn Văn Hưng

09/11/1964

Chánh Văn phòng

 

 

 

05

Hoàng Vũ Thành

1978

Kiểm sát viên

 

 

 

06

Nguyễn Bá Ngọc

20/5/1967

Trưởng Phòng 10

 

 

 

 

 

07

Ngô Văn Hùng

 

KSV P5

 

 

 

08

Nguyễn Thị Ngọc

14/12/1975

KSV P1

 

 

 

09

Nguyễn Thị Như Phương

 1977

Phòng Phòng 1

 

 

 

10

Lê Ra

 1966

Trưởng Phòng 12

 

 

 

11

Nguyễn Mạnh long

 1956

Phó Phòng 9

 

 

 

12

Đoàn Văn Ba

03/3/1956

KSV P3

 

 

 

13

Đinh Thị Việt Hồng

 1970

Phó Phòng TKTP

 

 

 

14

 Nguyễn Công  Hải

1975

KSV P2

 

 

 

15

Phan Thanh Bình

26/5/1957

Tr­ưởng Phòng 3

 

 

 

16

Nguyễn Văn Hải

1/5/1956

Tr­ưởng Phòng TCCB

 

 

 

17

Nguyễn Luyện

26/5/1957

Tr­ưởng Phòng 7

 

 

 

18

Võ Xí

10/10/1958

Kiểm tra viên

 

 

 

19

Phạm Văn Dũng

1966 

Phó Văn Phòng

 

 

 

20

Nguyễn Thị Trâm

 1967

Phó Phòng 5

 

 

 

21

Thái Văn Đoàn

1974 

Phó Phòng 12

 

 

 

22

Trần Đình Vĩnh

 1955

Trưởng Phòng 2

 

 

 

  23

Phạm Tấn Ánh

            1978

KSV Phòng 2

 

 

 

24

 Lê Thị Kim Tâm

 

Chuyên viên Phòng 2

 

 

 

25

Lương Hồng Minh

 1974

Phó Phòng 2

 

 

26

Phạm Ngọc Bình

1959 

Phó Phòng 7

 

 

27

Nguyễn Văn Giáp

 1964

Phó Phòng 4

 

 

28

Huỳnh Ngọc Tuấn

1961 

KSV Phòng 4

 

 

29

Nguyễn Văn Nớp

1966 

Trưởng Phòng 12

 

 

30

Đặng Thị Thuý Vân

 1977

KSV Phòng 3

 

 

 

31

Nguyễn Thị Tú Anh

 

KSV Phòng 1

 

 

 

32

Lê Thị Bắc

 1960

Kiểm tra viên chính

 

 

 

 33

 Lê Văn Quy

 

 Kiểm sát viên Phòng 9

 

 

 

 

 

 

 34

  Bùi Thị Liên

 

 Chuyên viên Phòng 5