menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2012-2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 của Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 11-03-2015 16:16
Báo cáo của Ban chấp hành Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng tại Đại hội lần thứ 4 ( nhiệm kỳ 2015-2017)

  HỘI LUẬT GIA TP ĐÀ NẴNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   CHI HỘI LUẬT GIA VKSND                   Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc   

     THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                   

Số:  01   /LGVKS

                                                                           Đà Nẵng, ngày 11  tháng  3 năm 2015

 

              BÁO CÁO

                           TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2012-2015   VÀ PHƯƠNG HƯỚNG  HOẠT ĐỘNG NĂM 2015-2017 CỦA CHI HỘI LUẬT GIA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

 

           Thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, Nghị quyết của Đại hội Chi hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân  thành phố Đà Nẵng (VKSND thành phố) lần thứ ba, Chi Hội luật gia VKSND thành phố báo cáo kết quả hoạt động  nhiệm kỳ năm 2012-2015, và một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015-2017 của Chi hội như sau:

      

       I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Tình hình chung

VKSND thành phố là đơn vị có chức năng: thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, có 11 Phòng trực thuộc với biên chế 67 cán bộ công chức,  trong đó có 38 Hội viên Hội luật gia ( chiếm tỷ lệ 57 % tổng số biên chế) công tác ở tất cả các Phòng nghiệp vụ khác nhau.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan, Chi hội Luật gia tiếp tục được củng cố và phát triển, tổng số hội viên đến nay có 38 hội viên, trong đó: 36 hội viên là đảng viên ( chiếm  tỷ lệ 95%), 03 Lãnh đạo Viện, 06 Đảng ủy viên (chiếm tỷ lệ 100%); 01 Hội viên là Thường vụ Hội luật gia thành phố, 02 hội viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở 17/21 Trưởng Phó phòng, 3/5 Bí thư Chi bộ là hội viên; về trình độ chuyên môn 100% là đại học, trong đó có 4 Thạc sỹ (có 01 đồng chí đang làm Nghiên cứu sinh), 20 hội viên tốt nghiệp Cử nhân chính trị, Cao cấp chính trị (chiếm tỉ lệ 53% hội viên),  do đó, lực lượng Hội viên Chi hội luật gia là lực lượng nòng cốt của cơ quan VKSND thành phố, mọi hoạt động chủ yếu của chính quyền, đảng bộ, công đoàn…

Toàn thể hội viên của Chi hội luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức lối sống, đến nay  có 05 hội viên được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, không có hội viên nào vi phạm kỷ luật phải xử lý.

2. Đóng góp xây dựng pháp luật, hoạt động nghiên cứu và đào tạo.

 Chi hội luật gia VKSND thành phố đã tham gia nghiên cứu, đóng góp xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp và pháp luật, trong đó Chi hội đã tổ chức 04 buổi góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Đất đai, Luật Luật sư, Bộ luật tố tụng Hình sự…  nhiều hội viên đã  trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến tại các  Hội thảo, Hội nghị do cơ quan, Hội luật gia thành phố và Đoàn đại biểu Quốc Hội thành phố tổ chức; viết bài về trao đổi, xây dựng pháp luật, xây dựng Ngành, tiêu biểu như các luật gia Thái Văn Đoàn, Lê Ra...

 Ngoài ra, các hội viên tích cực tham gia góp ý các  dự thảo văn bản nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của ngành KSND, các Quy chế phối hợp liên ngành ở địa phương, 7/8 thành viên Hội đồng Sáng kiến của VKSND thành phố là Hội viên Hội Luật gia, đã góp phần chủ yếu vào công tác xét duyệt sáng kiến đề tài. Nhìn chung, các ý kiến đóng góp của  các hội viên Chi hội đều thiết thực, có tính khả thi cao.

3. Hoạt động  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Các hội viên là Kiểm sát viên  được phân công tham gia xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hành chính…đã thông qua cáo trạng, bản luận tội, phát biểu quan điểm  của Kiểm sát viên tại các phiên toà đã chủ động tuyên truyền pháp luật đến quần chúng nhân dân về pháp luật, chủ trương xây dựng thành phố Đà Nẵng “5 không, 3 có”, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa phương.

       Nhân ngày 9 tháng 11, Chi hội đã phối hợp với Tổ Tuyên truyền VKSND thành phố tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật  nước CHXHCN Việt Nam trên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố với chủ đề: “ Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng  gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật”.

Chi hội luật gia VKSND thành phố xây dựng một chuyên mục của Chi hội  trên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố để phổ biến các hoạt động của Hội Luật gia  và Kế hoạch, chương trình công tác của Chi hội, đồng thời thông qua trang tin này để phổ biến, tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền các hoạt động của Hội luật gia, nhiều hội viên đã tích cực viết tin, bài tuyên truyền giáo dục pháp luật, trong đó có 02 đồng chí được Uỷ ban nhân dân thành phố công nhận là tuyên truyền viên pháp luật: Thái Văn Đoàn, Nguyễn Văn Hưng.

4. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương

Hầu hết các hội viên  trong Chi hội là Kiểm sát viên, Đảng viên, nhiều đồng chí là cán bộ chủ chốt của cơ quan VKSND thành phố, của Đảng ủy, Công đoàn, các Chi ủy và các Phòng nghiệp vụ, đa số các Hội viên đã tham gia tích cực vào  xây dựng chính quyền, góp phần chủ yếu vào công tác xây dựng Đảng bộ và các Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiều Hội viên là đều là Kiểm sát viên, đã phát huy vai trò tốt vai trò giám sát việc thực thi pháp luật thông qua thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp như: Kiểm sát  điều tra, kiểm sát xét xử và thi hành án hình sự, kiểm sát xét xử dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và kiểm sát giải quyết đơn …Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các hội viên là Kiểm sát viên đã tham mưu cho Viện trưởng VKSND thành phố ban hành kháng nghị, kiến nghị những vi phạm pháp luật của các cơ quan tố tụng và các cơ quan hữu quan, đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong công tác kiểm tra, giám sát trại giam Hòa Sơn, Công an thành phố góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù.

5. Về  công tác củng cố  Hội và phát triển hội viên

Đại hội Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2012- 2015 đã bầu Ban chấp hành Chi hội gồm 03 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy là Chi hội trưởng. Ngay sau Đại hội, Ban chấp hành Chi hội đã phân công trách nhiệm công việc cụ thể từng thành viên, trong đó Chi hội trưởng phụ trách chung, phụ trách công tác tuyên truyền pháp luật và phát triển hội viên; Chi hội phó phụ trách công tác xây dựng pháp luật, Thi đua khen thưởng; Ủy viên Ban chấp hành phụ trách công tác Văn phòng- tài chính.

Trong nhiệm kỳ, Chi hội luôn quan tâm phát triển Hội viên mới, đã kết nạp được 07 Hội viên mới. Vượt chỉ tiêu tại Nghị quyết nhiệm kỳ 2012-2015 đề ra, làm thủ tục đổi thẻ Hội viên Hội Luật gia Việt Nam cho 12 hội viên.

6. Công tác thi đua khen thưởng

Trong nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành Hội Luật gia,  Chi hội đã kịp thời làm công tác thi đua khen thưởng để động viên những hội viên có đóng góp cho công tác của Hội Luật gia. Hàng năm, Chi hội luật gia VKSND thành phố  và nhiều hội viên đều được Thường vụ Hội Luật gia thành phố khen thưởng về thành tích xuất sắc trong  công tác của Hội Luật gia. Đặc biệt trong đó năm 2014, Hội Luật gia Việt Nam đã tặng bằng khen cho Tập thể Chi hội luật gia VKSND thành phố và 01 Hội viên.

II. ĐÁNH GIÁ, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 

1.     Đánh giá:

 Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm Lãnh đạo của Đảng ủy, Thường trực Thành hội,  sự quan tâm và hỗ trợ kinh phí hoạt động của Thủ trưởng cơ quan (đã hỗ trợ 10.000.000 đồng cho hoạt động của Chi hội), và sự nổ lực của các hội viên trong Chi hội, Chi hội Luật gia VKSND thành phố đã đạt và vượt các chỉ tiêu do  Nghị quyết Đại hội lần thứ 3 đề ra, thể hiện rõ nét nhất là trên các mặt: góp ý xây dựng các dự án Luật, pháp luật và các văn bản của Ngành, tuyên truyên pháp luật thông qua viết tin, bài trên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố và các phiên tòa lưu động; Phát triển số lượng Hội viên vượt chỉ tiêu đề ra; Đại đa số hội viên đã đóng góp tích cực vào kết quả công tác của chính quyền, công tác Đảng của VKSND thành phố, và đóng góp vào kết quả chung của Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng.

2. Tồn tại và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác của Chi hội cũng còn một số tồn tại vướng mắc như sau: một số hội viên làm công tác lãnh đạo, quản lý bận công tác chuyên môn nên sinh hoạt Chi hội chưa thường xuyên; một số hội viên còn thụ động trong góp ý xây dựng các dự án luật, viết tin, bài tuyên truyền pháp luật, nhất là chưa khai thác kết quả các phiên tòa xét xử lưu động về những vụ án  đặc biệt nghiêm trọng để tuyên truyền đấu tranh phòng, ngừa tội phạm.

Nguyên nhân, nhiều hội viên hội luật gia là cán bộ chủ chốt, vừa lãnh đạo quản lý công tác chuyên môn, vừa kiêm nhiệm cùng một lúc nhiều công tác khác nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác của Chi hội.

 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2015-2017

 

 Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi hội luật gia VKSND thành phố tập trung làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

  1. Các hội viên làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, tham gia các hoạt động tuyên truyền về hoạt động của VKSND thành phố trong sự nghiệp cải cách tư pháp thông qua hình thức viết tin bài  để đăng trên các Tạp chí, báo, trang thông tin  điện tử của Ngành, của địa phương và  của VKSND thành phố; Tham gia tư vấn pháp lý cộng đồng.

   2. Tham gia góp ý xây dựng các  dự án luật mới hoặc dự án luật sửa đổi bổ sung khi được Hội luật gia và Thủ trưởng đơn vị giao, trong năm 2015 chú trọng công tác góp ý xây dựng Bộ luật tố tụng Hình sự (sửa đổi), Bộ Luật Dân sự ( sửa đổi), và góp ý xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ( sửa đổi, bổ sung).

   3. Phát huy vai trò gương mẫu của mỗi hội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phấn đấu  mỗi hội viên là một Kiểm sát viên “ Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, gắn với thực  hiện Chỉ thị 29 của Thành ủy về “5 xây, 3 chống”, Chỉ thị 43 của Thành ủy về “ Năm văn minh, văn hóa đô thị”.

  4. Phát triển thêm từ 05- 07 Hội viên mới cho Chi hội luật gia VKSND thành phố. Chú trọng công tác phát triển Hội viên vừa bảo đảm số lượng, vừa bảo đảm chất lượng.

 

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 của Chi hội Luật gia VKSND thành phố, kính mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thường vụ Thành hội Luật gia thành phố, Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan  và các Hội viên để Chi hội Luật gia VKSND thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới./.

 

Nơi nhận                                                                     TM. BAN CHẤP HÀNH

- Thường vụ Hội LG TP (Báo cáo)                                         CHI HỘI TRƯỞNG                            

- Đ/c Sơn- VT(nt);

- Đ/c Linh- BTĐU (nt);

- Các thành viên BCH(nt)                                                                   ( đã ký)

- BBT trang tin (Phổ biến)

- Lưu

 

                                                                                        Nguyễn Văn Hưng