menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi hội Luật gia VKSND thành phố - Chi hội mạnh và có chất lượng của Thành hội Luật gia thành phố
Đăng ngày 14-03-2015 18:31
Đó là đánh giá của đồng chí Trần Minh Khiết- Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng tại Đại hội Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2015-2017)

 

Tham dự Đại hội có các  đồng chí : Phan Trường Sơn, Bí thư Ban cán sự, Viện trưởng VKSND thành phố; Nguyễn Hữu Linh - Bí hư Đảng ủy; Nguyễn Văn Bung- Phó Viện trưởng; đại diện Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng có các đồng chí: Trần Minh Khiết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia thành phố, đồng chí Lê Ra- ỦY viên Thường trực Hội Luật gia thành phố; cùng toàn thể Hội viên Chi hội Luật gia  VKSND thành phố.

 

Đ/c Nguyễn Hữu Linh- Bí thư Đảng ủy trao tặng hoa chúc mừng Đại hội cho đ/c Nguyễn Văn Hưng- Chi hội trưởng VKSND thành phố nhiệm kỳ 2012-2015

 

        

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng- Chi hội trưởng Chi hội Luật gia VKSND thành phố báo cáo Tổng kết kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2012-2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015-2017

 

Toàn cảnh Đại hội Chi hội Luật gia VKSND thành phố lần thứ 4 ( nhiệm kỳ 2015-2017)

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm: đ/c Nguyên Hữu Linh- Bí thư Đảng ủy; đ/c Nguyễn Văn Hưng- Chi hội trưởng Chi hội Luật gia VKSND thành phố

Hội viên Phan Thanh Bình phát biểu đóng góp vào phương hướng nhiệm vụ của công tác Chi hội năm 2015-2017

 Đ/c Trần Minh Khiết- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ban chấp hành Chi hội Luật gia VKSND thành phố nhiệm kỳ 2015-2017 gồm các đồng chí: Ngô Văn Hùng, Nguyễn Thị Như Phương, Hoàng Vũ Thành

 

Đồng chí Ngô Văn Hùng, đại điện Ban Chấp hành Chi hội luật ra mới được Đại hội bầu phát biểu

Đ/c Ngô Văn Hùng- tân Chi hội trưởng Chi hội Luật gia VKSND thành phố trao tặng quà lưu niệm cho đ/c Nguyễn Văn Hưng, nguyên Chi hội trưởng, đã có nhiều đóng góp cho công tác phát triển của Chi hội Luật gia VKSND thành phố  nhiệm kỳ 2012-2015

Đ/c Hoàng Vũ Thành- Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết của Đại hội  CKSND thành phố nhiệm kỳ 2015-2017

Đại hội Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2017 đã thành công tốt  đẹp !