menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ( 2015-2018) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, NHIỆM KỲ (2018-2020) CỦA CHI HỘI LUẬT GIA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Đăng ngày 23-08-2018 13:54
Thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Chi hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng (VKSND thành phố) lần thứ tư, Chi hội luật gia VKSND thành phố báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ (2015 - 2018) và một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ (2018 - 2020) của Chi hội như sau:

   HỘI LUẬT GIA TP ĐÀ NẴNG                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CHI HLG VKSND TP ĐÀ NẴNG                                                Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc                                 

              Số:     /HLG                                                            Đà Nẵng, ngày 10 tháng  8  năm 2018

             (Dự thảo)

BÁO CÁO

 TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ( 2015-2018) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, NHIỆM KỲ (2018-2020) CỦA CHI HỘI LUẬT GIA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

Thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Chi hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng (VKSND thành phố) lần thứ tư, Chi hội luật gia VKSND thành phố báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ (2015 - 2018) và một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ (2018 - 2020) của Chi hội như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Tình hình chung

VKSND thành phố Đà Nẵng là đơn vị có chức năng: Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, có 12 Phòng trực thuộc với biên chế 79 cán bộ công chức, nhân viên hợp đồng,  trong đó có 46 Hội viên Hội luật gia (chiếm tỷ lệ 59% tổng biên chế) công tác ở tất cả các Phòng nghiệp vụ khác nhau.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan, Chi hội Luật gia tiếp tục được củng cố và phát triển, tổng số hội viên đến nay có 46 hội viên, trong đó: 46/46 hội viên là đảng viên, 01 đồng chí là ủy viên BCH  Hội luật gia thành phố ĐN, 02/02 Lãnh đạo Viện, 22/23 Trưởng Phó phòng , 07/07 Đảng ủy viên, 5/5 Bí thư Chi bộ, 7/7 Thạc sỹ; 03 hội viên đang theo học lớp thạc sỹ luật (trong đó có 01 đồng chí đang làm Nghiên cứu sinh), còn lại đều là Kiểm sát viên, do đó, lực lượng Hội viên Chi hội luật gia là lực lượng nòng cốt của cơ quan VKSND thành phố Đà Nẵng, mọi hoạt động tại cơ quan cũng như ở nơi cư trú đều được các hội viên thực hiện nghiêm túc và gương mẫu.

Toàn thể hội viên của Chi hội luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức lối sống, đến nay không có hội viên nào vi phạm kỷ luật phải xử lý. Trong năm 2017, có 01 hội viên được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

2. Đóng góp xây dựng pháp luật, hoạt động nghiên cứu và đào tạo.

 Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng đã tham gia nghiên cứu, đóng góp xây dựng dự thảo sửa đổi các Bộ luật, Luật, pháp lệnh và các quy chế trong ngành, trong đó có nhiều buổi góp ý sửa đổi Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Bộ Luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Bộ luật hình sự , Bộ luật tố tụng hình sự, pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án, luật tạm giữ, tạm giam; Luật phòng chống tham nhũng, luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt, luật cạnh tranh…với số lượng hội viên tham gia góp ý ngày càng nhiều…, nhiều hội viên đã viết bài về trao đổi, xây dựng pháp luật, xây dựng Ngành  và tuyên truyền về hoạt động Kiểm sát  gửi các báo, tạp chí Kiểm sát, tạp chí Cảnh sát nhân dân và các trang thông tin điện tử của Ngành, tiêu biểu như các luật gia Nguyễn Văn Hưng, Ngô văn Hùng, Hoàng Vũ Thành, Nguyễn Văn Thư,…Nhân ngày 9/11/2014, Hội luật gia đã phối hợp với Tổ Tuyên truyền VKSND thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật  nước CHXHCN Việt Nam trên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố với chủ đề: “Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng  gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý, lẻ công bằng”

 Ngoài ra, các hội viên tích cực tham gia góp ý các  dự thảo văn bản nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của ngành KSND, các Quy chế phối hợp liên ngành ở địa phương về xử lý thông tin tội phạm; Hình sự; Dân sự… các luật gia còn viết bài thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013, tham gia thi tìm hiểu Luật tổ chức VKSND năm 2014, tham gia thi chúng tôi là KSV tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật TTHS năm 2015.

Nhìn chung, các ý kiến đóng góp của  các hội viên Chi hội đều thiết thực, tâm huyết có trách nhiệm  góp phần xây dựng pháp luật mang tính khả thi cao, các ý kiến đóng góp được Thủ trưởng cơ quan ghi nhận, đánh giá cao.

3. Hoạt động  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Các hội viên là Kiểm sát viên  được phân công tham gia xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại…đã thông qua cáo trạng, bản luận tội và bản phát biểu nhất là tại các phiên tòa xét xử lưu động, các phiên tòa rút kinh nghiệm,  Kiểm sát viên  đã chủ động tuyên truyền pháp luật đến quần chúng nhân dân về pháp luật, chủ trương xây dựng thành phố Đà Nẵng “Năm không”, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa phương.

Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng xây dựng một chuyên mục của Chi hội luật ra trên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Đà Nẵng, đồng thời thông qua trang tin này để phổ biến, tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền các hoạt động của Hội luật gia, nhiều Hội viên đã tích cực viết tin, bài tuyên truyền giáo dục pháp luật, trong đó có 01 đồng chí được Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng công nhận là báo cáo viên pháp luật:  LG Ngô Văn Hùng.

4. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương

Hầu hết các hội viên  trong Chi hội là Đảng viên (46/46 hội viên), trong đó nhiều Hội viên giữ cương vị Lãnh đạo chủ chốt như: Viện trưởng, Bí thư Đảng uỷ, phó bí thư đảng ủy,Trưởng Phó phòng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ… Do đó với tư cách là đảng viên, cán bộ chủ chốt của cơ quan VKSND thành phố và các Phòng nghiệp vụ, các Hội viên đã tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện các hoạt động phong trào ở cơ quan và ở địa phương, góp phần chủ yếu vào công tác xây dựng Đảng bộ và các Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ qua, các Hội viên thuộc Chi hội  đều là Kiểm sát viên (46/46 hội viên), đã phát huy tốt vai trò giám sát việc thực thi pháp luật thông qua thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp như: Kiểm sát  điều tra, kiểm sát xét xử và thi hành án hình sự, kiểm sát xét xử các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và kiểm sát giải quyết đơn như: các Hội viên Phòng 1, Phòng 3, Phòng 7, phòng 8, Phòng 9, Phòng 10, Phòng 12…

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các hội viên là Kiểm sát viên đã tham mưu cho Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng ban hành 36 kháng nghị, kiến nghị những vi phạm pháp luật của các cơ quan tố tụng và các cơ quan hữu quan, đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng trong công tác kiểm tra, giám sát trại giam Hòa Sơn, Công an thành phố Đà Nẵng góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù ( các Hội viên Phòng 8).

5. Về công tác củng cố  Hội và phát triển hội viên

Sau Đại hội Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng lần thứ 4 nhiệm kỳ 2015 – 2018, đến nay đã phát triển được 10 hội viên mới(vượt 03 hội viên so với nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2015-2018 đã đề ra); Ban chấp hành Chi hội đã họp phân công trách nhiệm công việc cụ thể từng thành viên, trong đó đồng chí Ngô Văn Hùng, Chi hội trưởng phụ trách chung, phụ trách công tác tuyên truyền pháp luật và phát triển hội viên; đồng chí  Hoàng Vũ Thành, chi hội phó phụ trách công tác xây dựng pháp luật; đồng chí Nguyễn Thị Như Phương Chi hội phó phụ trách công tác Văn phòng- tài chính.

6. Công tác thi đua khen thưởng

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành hội luật gia TPĐN, đồng thời động viên những tập thể cá nhân cho công tác của Hội luật gia , Chi hội luật gia VKSND TPĐN đã được Thành hội luật gia và Trung ương hội luật gia Việt nam khen tặng Bằng khen, giấy khen  cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các năm 2015,2016,2017 cụ thể  như sau:

*Tập thể:

- Hội luật gia Việt Nam Tặng bằng khen cho Tập thể Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng năm 2015

- Hội luật gia TPĐN tặng giấy khen cho tập thể Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà nẵng trong các năm 2016 và năm 2017.

*Cá nhân:

- Hội luật gia Việt Nam tặng Bằng khen cho: LG  Phan Trường Sơn, LG Ngô Văn Hùng

- UBMT tổ quốc TP ĐN Tặng  bằng khen cho LG Nguyễn Hữu Linh, LG Hoàng Vũ Thành;

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KÊT QUẢ, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

  1. Đánh giá chung về kết quả:

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Chi hội Luật gia VKSND TPĐN đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành như: Trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, truy tố tiếp tục được nâng cao và đạt được những kết quả tích cực, chú trọng thực hiện đúng, đủ các nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của VKS theo luật định nhằm tăng cường chống oan sai và bỏ lột tội phạm. Trách nhiệm công tố trong giai đoạn xét xử ngày càng thể hiện rỏ nét hơn, chất lượng tranh tụng của KSV tại các phiên tòa hình sự có chuyển biến tích cực; Số lượng, chất lượng kháng nghị tăng nhiều so với nhiệm kỳ trước. Vai trò của hoạt động kiểm sát trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự ngày càng được khẳng định, góp phần quan trọng hạn chế vi phạm thiếu sót, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết án, góp phần quan trọng vào việc làm giảm các trường hợp oan sai và bỏ lột tội phạm.

2. Hạn chế, tồn tại:

- Chất lượng, hiệu quả hoạt động trong một số lĩnh vực chưa cao, hoạt động còn hình thức, phương thức tổ chức hoạt động chưa được đổi mới, chưa có hình thức vận động, thu hút hội viên tham gia tích cực và có hiệu quả trong hoạt động giám sát  thi hành pháp luật. Thông tin báo cáo chưa được kịp thời, cán bộ Chi hội còn hạn chế về năng lực và kinh nghiệm trong công tác hội.

3. Nguyên nhân của những hạn chế tồn tại:

Chi hội và hội viên chưa nhận thức một cách đầy đủ về tính chất, chức năng, nhiệm vụ của Hội nên việc chủ động báo cáo và tranh thủ đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện cho công tác hội hoạt động còn hạn chế; chưa căn cứ vào nội dung văn bản của Đảng, chính quyền về công tác pháp luật có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Chi hội để đề xuất được nhiều giải pháp, xây dựng chương trình hoạt động thiết thực của Chi hội gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

- Một số chính sách, quy định của Nhà nước về tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam còn chưa đầy đủ, chưa phù hợp nên trong công tác tổ chức hoạt động của Chi hội cũng gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc.

4. Một số bài học kinh nghiệm:

Từ thực tiển tổ chức và hoạt động của Chi hội luật gia VKSND TPĐN trong nhiệm kỳ vừa qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, Hội luật gia là tổ chức chính trị- xã hội – nghề nghiệp đặc thù, tổ chức hoạt động của Hội phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo, tạo điều kiện thường xuyên của thủ trưởng đơn vị. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy và thủ trưởng đơn vị đối với Chi hội luật gia là yếu tố quan trọng để chỉ đạo kịp thời và nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của Chi hội. Chi hội luật gia phải thường xuyên báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy Đảng và thủ trưởng đơn vị quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hội.

Hai là, các chương trình , kế hoạch công tác của Chi hội phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành kiểm sát và của đơn vị. tiếp tục coi trọng việc đổi mới hình thức và phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng và hiệu quả, tránh xu hướng hình thức và hành chính hóa công tác hội; cần chủ động sáng tạo, phát triển hội; trao dồi đạo đức nghề nghiệp của Luật gia với các tiêu chí: Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững về chính trị tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý, lẻ công bằng.

Ba là, thường xuyên củng cố và nâng cao năng lực tổ chức và hoạt động của Chi hội, chú trọng tập hợp trí tuệ của các luật gia giỏi có uy tín để tham gia có hiệu quả vào quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Bốn là, lựa chọn bố trí cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội, bên cạnh yêu cầu về trình độ, năng lực chuyên môn, chú trọng những người có tâm huyết, nhiệt tình, có trách nhiệm và có năng lực đối với công tác hội; đảm bảo khả năng kết nối có mối quan hệ mật thiết trong đơn vị và có tính kế thừa trong công tác Hội.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CHI HỘI LUẬT GIA VKSND TPĐN NHIỆM KỲ (2018-2020):

 Trong nhiệm kỳ 2018-2020, Chi hội luật gia VKSNDTP Đà Nẵng tập trung làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Các hội viên làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, tham gia các hoạt động tuyên truyền về hoạt động của VKSND thành phố Đà Nẵng trong sự nghiệp cải cách tư pháp thông qua hình thức viết tin bài  để đăng trên các Tạp chí, báo, trang thông tin  điện tử của Ngành, của địa phương và của VKSND thành phố Đà Nẵng.

2. Tham gia góp ý xây dựng các  dự án luật mới hoặc dự án luật sửa đổi bổ sung khi được Hội luật gia và Thủ trưởng đơn vị giao thông qua các hình thức như: góp ý tại các Hội nghị chuyên đề, Hội thảo, hoặc Chi hội trực tiếp tổ chức cho các thành viên Hội viên góp ý.

3. Phát huy vai trò gương mẫu của mỗi hội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phấn đấu  mỗi hội viên là một Kiểm sát viên “ Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Đồng thời thực hiện vai trò của người hội viên Hội luật gia Việt Nam trong khu vực dân cư đang sinh sống.

4. Phát triển từ 05-7 Hội viên mới cho Chi hội luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng. 

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2018, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2020 của Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng, kính mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Thành hội Luật gia thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan  và các Hội viên để Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới./.

  Nơi nhận                                                                                           TM. BAN CHẤP HÀNH

- Thường vụ Hội LG TP (b/c)                                                                 Chi hội trưởng

- Đ/c Sơn- BTĐU;VT(b/c);

- Lưu                                                                                               

 

                                                                                                               Ngô Văn Hùng