menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hội Cựu chiến binh khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng: Hỗ trợ Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh SaLaVan (Lào) phòng, chống đại dịch Co-Vid-19
Đăng ngày 31-05-2021 03:52

Hưởng ứng thư kêu gọi của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng vận động cựu chiến binh đóng góp kinh phí giúp đỡ, hỗ trợ Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh SalaVan – Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vượt qua đại dịch Covid-19.

 Hội Cựu chiến binh thành phố và các đồng chí Chủ tịch Hội cựu chiến binh trực thuộc Thành hội trao quà 

Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2021, Thường trực Hội CCB thành phố và Hội Cựu chiến binh Khối CCQ thành phố và các Quận hội đến Tổng lãnh sự quán Nước Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng trao 30.000 khẩu trang y tế, 100 máy đo thân nhiệt và 50.000.000 đồng nhờ chuyển cho Hiệp hội CCB tỉnh SaLaVan Lào.

Với tình đoàn kết keo sơn, gắn bó giữa hai nước Việt – Lào anh em, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bạn Lào đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho Việt Nam xây dựng tuyến đường Tây Trường Sơn chi viện sức người, vũ khí cho chiến trường Miền Nam, góp phần quan trọng đánh thắng Đế quốc Mỹ, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Nay trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19,giúp bạn Lào cũng chính là tự giúp mình, vừa thể hiện tình đoàn kết,vừa là trách nhiệm đồng thời cũng thể hiện nghĩa cử “ Đền ơn đáp nghĩa” của Hội viên Cựu chiến binh Việt Nam đối với nước bạn Lào. Với khả năng của mình, các hội viên cựu Chiến binh cơ sở trực thuộc Hội chiến binh Khối đã đóng góp số tiền 20.000.000 và khẩu trang y tế. Tuy số tiền và vật tư ủng hộ còn khiêm tốn nhưng đã thể hiện tấm lòng thơm thảo của tất cả hội viên Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố.

Một số hình ảnh:

Thái Duy Khanh (Hội Cựu Chiến binh)