menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
VKSND thành phố Đà Nẵng hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam
Đăng ngày 09-11-2021 04:11

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, ngoài các hoạt động được tổ chức thường xuyên, liên tục trong suốt cả năm công tác, từ ngày 15/10/2021 đến ngày 15/11/2021, VKSND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, liên tục đổi mới nội dung, hình thức nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.

Ngày 09/11/1946 - ngày ban hành Bản Hiến pháp năm 1946 đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Phát biểu tại Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa I-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến sự kiện đã thông qua Hiến pháp: “Đây là bản Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử nước nhà. Bản Hiến pháp đó còn là một vết tích lịch sử Hiến pháp đầu tiên trong cõi Á Đông này nữa... Hiến pháp tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc lập. Hiến pháp tuyên bố với thế giới biết, dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do. Hiến pháp tuyên bố với thế giới, phụ nữ Việt Nam đã đứng ngang hàng với đàn ông để được hưởng chung mọi quyền tự do của một công dân. Hiến pháp đã nêu một tinh thần đoàn kết chặt chẽ giữa các dân tộc Việt Nam và một tinh thần liêm khiết, công bình của các giai cấp”.  Đến nay, Việt Nam đã có 05 bản Hiến pháp, bản Hiến pháp đang có hiệu lực là Hiến pháp năm 2013. Tuy vậy, ý nghĩa của ngày “khai sinh” ra bản Hiến pháp đầu tiên vẫn rất được trân trọng. Đó cũng chính là lý do tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định: “Ngày 09/11 hàng năm là Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

VKSND thành phố Đà Nẵng tham gia Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ (Ảnh minh họa)

Các hoạt động Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021 là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên, công chức khác, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng. Do đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật còn được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong tháng 10 và tháng 11/2021, cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật là từ ngày 15/10/2021 đến ngày 15/11/2021.

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó, chú trọng phổ biến các văn bản luật mới do Quốc hội thông qua năm 2021 và các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người dân trong thời điểm dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp; tập trung thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh.

Lồng ghép các phiên tòa xét xử theo thủ tục cải cách tư pháp, lưu động nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến quần chúng nhân dân về các quy định của pháp luật Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại, Lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật nhất là các hành vi xâm phạm đến hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đăng tải thông tin về Ngày pháp luật Việt Nam trên cổng thông tin điện tử của ngành, đã treo băng rôn, pano, khẩu hiệu chào mừng…

Ngày pháp luật được tổ chức để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật , khơi dậy trong lòng cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ về ý thức trách nhiệm, bổn phận, nghĩa vụ và quyền lợi của mình khi tham gia vào các mối quan hệ trong đời sống xã hội. Đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của pháp luật trong đời sống, trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế và xã hội. Từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

 Ngô Văn Hùng - Chi hội trưởng Chi hội Luật gia VKSND TP Đà Nẵng.