menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Chi Hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành khóa V nhiệm kỳ 2018-2023
Đăng ngày 01-01-2022 14:56

 Vào ngày 22/12/2021, Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 56/ QĐ-BTV v/v công nhận bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng

Sau khi đồng chí Đinh Thị Luyến – Uỷ viên Ban Chấp hành Chi Hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa V(2018-2023) chuyển công tác, Chi Hội Luật gia VKSND thành phố  có công văn đề nghị Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng bầu bổ sung đồng chí Trần Nhã Minh Hoàng thay đồng chí Đinh Thị Luyến làm Uỷ viên Ban Chấp hành Chi Hội Luật gia VKSND thành  phố. Ngày 22/12/2021, căn cứ Hướng dẫn số 376/NQ-BCHHLGVN của Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định công nhận luật gia Trần Nhã Minh Hoàng – hội viên thay luật gia Đinh Thị Luyến làm ủy viên BCH khóa V (2018-2023).

                                                                                                                                                               Tác giả

                                                                                                           Ngô Văn Hùng – Chi Hội trưởng Chi Hội Luật gia VKSND thành phố