menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • BÁO CÁO CÔNG TÁC 6 THÁNG CỦA HỘI LUẬT GIA VKSND TP ĐÀ NẴNG Đăng ngày 17-06-2014 10:29
  • HỘI LUẬT GIA TP ĐÀ NẴNG - BẦU BỔ SUNG 01 PHÓ CHỦ TỊCH VÀ 02 ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH Đăng ngày 26-05-2014 16:38
  • HÁT MÃI KHÚC QUÂN HÀNH Đăng ngày 08-05-2014 21:20
  • THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2014 CỦA HỘI LUẬT GIA Đăng ngày 19-03-2014 16:40
  • GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VÀ PHÁP LUẬT XỬ LÝ CÁC HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG CỦA TOÀ ÁN Đăng ngày 20-02-2014 15:21
  • Hội Luật gia VKSND thành phố góp ý lời Tuyên thệ của Kiểm sát viên Đăng ngày 20-01-2014 15:14
  • Hội Luật gia VKSND T.p Đà Nẵng - thăm, tặng quà gia đìnhmẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Nam Đăng ngày 13-01-2014 08:02
  • Nâng hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam lên tầm cao mới Đăng ngày 03-01-2014 20:14
  • Chi hội Luật gia VKSND thành phố Đà Nẵng Tổng kết công tác năm 2013 và góp ý Điều 63 dự thảo Luật Tổ chức VKSND Đăng ngày 31-12-2013 11:36
  • DANH SÁCH HỘI LUẬT GIA VKSND TP ĐÀ NẴNG ( ĐẾN 30/ 12/ 2013) Đăng ngày 30-12-2013 15:05