menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Cẩm Lệ: Lắp đặt, hoàn thiện hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn và tuyên truyên sâu rộng văn hóa người tham gia giao thông Đăng ngày 20-04-2021 09:08
  • Hòa Vang: vừa mới ra tù lại “ngựa quen đường cũ” Đăng ngày 20-04-2021 09:05
  • Cẩm Lệ: Kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên tài sản Đăng ngày 20-04-2021 09:00
  • Liên Chiểu - Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại UBND các phường trên địa bàn quận Đăng ngày 19-04-2021 02:43
  • Hải Châu - Họp xét đưa người nghiện ma túy vào Cơ sở xã hội Bầu Bàng Đăng ngày 18-04-2021 06:33
  • Thanh Khê - Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Đăng ngày 18-04-2021 06:31
  • Liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án thành phố Đà Nẵng: Tổ chức Hội nghị liên ngành trong phối hợp giải quyết án hình sự Đăng ngày 16-04-2021 08:20
  • Liên Chiểu - Tổ chức thành công Hội nghị thực hiện Quy chế 01/2020 về phối hợp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp giải quyết án hình sự năm 2020 Đăng ngày 15-04-2021 08:05
  • Liên Chiểu - Kiểm sát trực tiếp hoạt động Thi hành án dân sự tại Chi cục THADS quận Đăng ngày 15-04-2021 07:56
  • Hải Châu - Thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hình sự xét xử theo thủ tục rút gọn Đăng ngày 15-04-2021 07:50