menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ đạt danh hiệu “Đơn vị Xuất sắc” năm 2020. Đăng ngày 25-01-2021 03:39
  • Cẩm Lệ: Tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2021 Đăng ngày 25-01-2021 03:37
  • Ngũ Hành Sơn: Tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức Đăng ngày 25-01-2021 03:25
  • Ngũ Hành Sơn: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 Đăng ngày 25-01-2021 03:21
  • Hải Châu - Chi đoàn thực hiện công trình “Vườn hoa thanh niên” Đăng ngày 18-01-2021 09:08
  • Liên Chiểu - Chi đoàn dự hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2020 Đăng ngày 18-01-2021 08:59
  • Cẩm Lệ - Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng Đăng ngày 18-01-2021 04:09
  • Ngũ Hành Sơn: Tổ chức phiên tòa hình sự số hóa hồ sơ Đăng ngày 18-01-2021 04:03
  • Ngũ Hành Sơn: Tiến hành phúc tra thi hành án hình sự Đăng ngày 18-01-2021 03:56
  • "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát" Đăng ngày 16-01-2021 12:10