menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Chính sách mới về tinh giảm biên chế có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 Đăng ngày 15-12-2020 14:12
  • Bắt buộc viết hoa trong các văn bản hành chính Đăng ngày 13-12-2020 10:43
  • Một số hạn chế, khó khăn vướng mắc trong việc điều tra các vụ án tham nhũng chức vụ và nguyên nhân. Các đề xuât kiến nghị Đăng ngày 08-12-2020 08:20
  • Những quy định mới về thi hành án tử hình Đăng ngày 01-12-2020 10:57
  • Các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực từ tháng 12 năm 2020 Đăng ngày 27-11-2020 14:54
  • Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác tham mưu tổng hợp phục vụ cho tổng kết công tác năm 2020 tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 27-11-2020 10:44
  • Hải Châu - Công tác đấu tranh tội phạm ma túy trên địa bàn quận vào những tháng cuối năm 2020 Đăng ngày 27-11-2020 09:58
  • Những Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại tại Nghị định số 124/2020/NĐ-CP. Đăng ngày 27-11-2020 02:59
  • Những mục tiêu về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025 Đăng ngày 25-11-2020 09:27
  • Những điểm mới trong quy định của pháp luật về giám định tư pháp Đăng ngày 25-11-2020 08:49