menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Toàn văn phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Đăng ngày 27-02-2012 19:30
  • CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 Đăng ngày 16-02-2012 16:42
  • Nói thật, làm thật để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên Đăng ngày 09-02-2012 15:15
  • NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM Đăng ngày 04-02-2012 14:07
  • KỶ NIỆM 82 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG CHO ĐẢNG VIÊN Đăng ngày 03-02-2012 15:47
  • Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 Đăng ngày 10-01-2012 14:54
  • kẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN KIỂM TRA Đăng ngày 30-12-2011 16:19
  • ĐẢNG UỶ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 11 NĂM 2011 Đăng ngày 29-11-2011 04:13
  • Đảng ủy khối các cơ quan kiểm tra công tác Đảng năm 2011 Đăng ngày 13-11-2011 03:36