menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
HƯỚNG DẪN ĐỌC FILE WORD VÀ EXCEL OFFICE 2007, 2010( .DOCX, .EXLS) TRÊN OFFICE 2003
Đăng ngày 03-04-2014 09:45

                1. Copy file FileFormatConverters.exe trên thư mụcDUNGCHUNG/PM UNG DUNG về máy tính

                2. Click đúp chuột trái vào file có tên thư mục FileFormatConverters.exe vừa copy về máy tính.

Sau khi click chuột vào sẽ hiện ra bảng như sau: 

Click chuột trái vào RUN để tiến hành cài đặt.

 Màn hình sẽ hiện ra bảng như sau 

Tick vào ô trống có dòng chữ Click here to accept the Microsoft Software License Terms.

               3.  Click chuột trái vào Continue để tiếp tục cài đặt.

                Đợi từ 30s đến 1 phút, quá trình cài đặt đang chạy.

Khi màn hình hiện ra bảng thông báo như hình bên dưới thì quá trình cài đặt thành công

Click chuột trái vào OK để hoàn tất quá trình cài đặt.