menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Phổ biến mô hình ứng ụng Công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân
Đăng ngày 01-07-2014 09:42
Để nâng cao công tác ứng dụng CNTT, Ban biên tập trang tin điện tử VKSND thành phố Đà Nẵng giới thiệu công văn số 1817, ngày 13/6/2014 của VKSND tối cao về phổ biến nhân rộng mô hình ứng dụng CNTT trong ngành KSND để bạn đọc tham khảo:

.