menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Cách in 2 mặt trong Word và Excel 2007, 2010
Đăng ngày 24-09-2014 10:45
Công việc văn phòng thường xuyên làm việc với trình soạn văn bản, để thuận tiện trong việc xử lý cách in văn bản có nhiều trang trong Word và Execl. Sau đây là các thủ thuật để việc in 2 mặt được nhanh và thuận tiện hơn.