menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm thống kê mới
Đăng ngày 01-03-2020 09:06

Ngày 13/11/2019, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành các Quyết định số 559/QĐ-VKSTC và số 560/QĐ-VKSTC về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế độ báo cáo thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và chỉ tiêu thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp

Đề thuận tiện cho các đơn vị trong việc cài đặt, sử dụng phần mềm thống kê mới, Bộ phận thống kê và CNTT, Viện kiểm sát nhân dân thành phố hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm thống kê mới.

1. Tải Phần mềm thống kê mới về máy:

Các đơn vị truy cập vào địa chỉ http://ftp.vks.gov.vn/prg/PMTK2019/tkh19/ để tải phần mềm thống kê mới

Tải tất cả các Biểu cần cài đặt, đối với các Biểu 05, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 32 truy cập vào địa chỉ http://ftp.vks.gov.vn/prg/PMTK2019/tkh19/phong/ để tải về.

2. Cài đặt Phần mềm thống kê:

- Cài đặt phần Chung (Chung.zip), Clich vào file Setup.exe

Click Next

Click  tiếp Next cho đến khi phần mềm thông báo đã cài đặt xong

Tiếp tục cài các Biểu thống kê khác (thao tác tương tự). Sau khi đã cài đầy đủ các Biểu theo yêu cầu.

Vào Phần Chung để chọn tên cho đơn vị, ta thực hiện như sau:

- Đối với các Phòng cấp tỉnh:

Vào Cập nhật Phòng Ban

Sửa tên đơn vị theo Mã của đơn vị mình, bấm Ghi lại. Sau đó vào Cập nhật thông tin ban đầu

Gõ và chọn đầy đủ các thông tin, bấm Ghi lại. Thực hiện xong các bước trên đã chọn được đầy đủ mã cho đơn vị cấp phòng thuộc VKS thành phố.

- Đối với VKS cấp huyện:

Vào Cập nhật thông tin ban đầu, Chọn Đơn vị cấp tỉnh: TP Đà Nẵng

Tại Nội dung Lựa chọn Đơn vị, gõ mã đơn vị hoặc chọn theo bảng

Điền đầy đủ thông tin

Bấm Ghi lại.

Sau khi cài đặt Đơn vị xong, vào một Biểu bất kỳ, thấy hiện tên Đơn vị quá trình cài đặt thành công.

3. Hướng dẫn in trong Phần mềm:

Vào Phần mềm, sau khi nhập xong số liệu, vào Tổng hợp báo cáo

Màn hình hiện ra, bấm Tổng hợp

Sau đó bấm vào lệnh In.

Đối với Biểu 04 và Biểu 10, sau khi bấm lệnh In, màn hình hiện thị

Bấm Preferences, chọn khổ giấy A4 về khổ A3

Nhấn OKPrint.

4. Hướng dẫn truyền file đối với phần mềm FTP3:

Sau khi cài đặt xong phần mềm FTP3-2019, khởi động phần mềm:

Chọn Hệ thống, đối với cấp tỉnh: Host kết nối địa chỉ: 10.212.12.202, cấp huyện nhập địa chỉ : 49.156.53.237, Tên đơn vị và mật khẩu đã được cấp cho các đơn vị. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn Ghi lại

Chọn Biểu và chọn kỳ thống kê để truyền số liệu.

Chúc các đồng chí thành công!

Thanh Vân - VPTH

File đính kèm