menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Nhìn lại một năm ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của VKSND thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 24-11-2022 09:50

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân và Quyết định số 355/QĐ-VKSTC ngày 25/10/2021 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, ngay từ đầu năm 2022, VKSND thành phố Đà Nẵng đã có Kế hoạch số  135/KH-VKS-VP ngày 30/01/2022  về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số.

Tại các buổi họp, hội nghị Lãnh đạo VKSND thành phố thường xuyên quán triệt để lãnh đạo, công chức và người lao động Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò, hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào thực tiễn công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ của Ngành.

Qua một năm công tác, đã có những kết quả như sau:

  • Tổ chức thành công Hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng báo cáo bằng sơ đồ tư duy trình chiếu hình ảnh chứng cứ tại phiên tòa”. Hội thi  nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng báo cáo trình chiếu hình ảnh chứng cứ của Kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động… VKSND thành phố Đà Nẵng xem đây là công tác tự đào tạo cho kiểm sát viên, công chức hai cấp Kiểm sát.
  • VKSND quận Sơn Trà đã tiên phong, tâm huyết trong việc đầu tư xây dựng phần mềm trong việc giúp lãnh đạo Viện quán xuyến được công việc của đơn vị mình. Ngày 30/9/2022 VKSND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi Tọa đàm “về ứng dụng phần mềm nội bộ trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của VKSND quận Sơn Trà”.
  • Hai cấp Kiểm sát thường xuyên, kịp thời cập nhật các thông tin vụ án, vụ việc vào các phần mềm quản lý án, chuyển án và nhận án trên phần mềm. Qua công tác này Văn phòng tổng hợp đã ban hành 01 thông báo rút kinh nghiệm để các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.
  • Các công chức được cấp chữ ký số để thực hiện công vụ có trách nhiệm quản lý và sử dụng chữ ký số đúng theo quy định của Ban Cơ yếu Chính phủ và hướng dẫn của VKSND tối cao.  Sau khi VKSND tối cao có Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC ngày 01/6/2022 về việc thực hiện chữ ký số, xác thực số liệu thống kê gửi qua hệ thống truyền số liệu của ngành Kiểm sát nhân dân, VKSND thành phố đã có công văn số 1133 /VKS-VP  ngày 15/6/2022 Hướng dẫn thực hiện chữ ký số, xác thực số liệu báo cáo thống kê gửi qua hệ thống truyền số liệu của ngành Kiểm sát nhân dân để thực hiện, các đơn vị đã thực hiện việc ký số, xác thực số liệu thống kê bắt đầu từ kỳ thống kê tháng 7/2022.
  • Các đơn vị đã triển khai số hóa hồ sơ phục vụ cho việc xét xử, đã tổ chức 104 phiên tòa số hóa hồ sơ, trình chiếu chứng cứ tại phiên. Tiếp tục thực hiện  lưu trữ điện tử hồ sơ án hình sự, dân sự và các khâu công tác khác.
  • Các đơn vị có trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của đơn vị mình; xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, từng bộ phận, cá nhân trong đơn vị đối với công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng. Thường xuyên kiểm tra công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin của các đơn vị, cá nhân trong ngành để phát hiện, khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, thiếu sót, vi phạm.
  • Các đơn vị đã được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến. Việc sử dụng Hội nghị trực tuyến tại đơn vị được thực hiện thường xuyên phục vụ các cuộc Hội nghị Giao ban Tuần, Quý, hội nghị sơ kết, hội nghị tổng kết và các cuộc họp do VKSND tối cao chủ trì.

Ngày 03/11/2022, Đoàn công tác của Cục Thông kê tội phạm và Công nghệ thông tin do đồng chí Nguyễn Như Hùng – Cục trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với VKSND thành phố Đà Nẵng. Đoàn công tác đã đánh giá cao các công việc đã làm tốt và trực tiếp trao đổi một số nội dung về quán triệt, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công nghệ thông tin và về chuyên môn kỹ thuật.

Xuân Hòa – VPTH