menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu đăng nhập phần mềm Quản lý văn bản và điều hành và Thư điện tử
Đăng ngày 17-03-2020 02:10

Ngày 30/8/2018, Phòng thống kê tội phạm và CNTT (Nay là bộ phận thống kê tội phạm và CNTT, VPTH) đã ban hành công văn số 100/VKS-TK về việc thông báo tài khoản thư điện tử và đăng nhập vào phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho hai cấp kiểm sát thành phố Đà Nẵng. Để tiện cho việc sử dụng tài khoản, Phòng TKTP hướng dẫn cách thay đổi mật khẩu đăng nhập trên phần mềm này.

Truy cập vào địa chỉ https://egov.danang.gov.vn/, nhấn Đăng nhập

Nhập địa chỉ thư điện tử đã được thông báo và mật khẩu. Sau khi đăng nhập xong ta thấy giao diện các phần mềm và thư điện tử thành phố

Chọn Thư điện tử thành phố

Nhập địa chỉ thư điện tử và mật khẩu một lần nữa

Chọn ngôn ngữ: Tiếng Việt;

Chọn múi giờ (UTC +07:00) và nhấn Lưu, Đăng nhập thành công vào được hộp thư điện tử thành phố

Chọn vào biểu tượng “thiết đặt” (có hình bánh xe răng cưa), vào Thay đổi mật khẩu

Nhập mật khẩu cũ, nhập Mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới và Lưu lại,

Với các bước trên đã hoàn thành việc thay đổi mật khẩu thư điện tử thành phố và cũng là mật khẩu đăng nhập phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.

Chúc các đồng chí thực hiện thành công!

File đính kèm