menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Phòng Kiểm sát Thi hành án Dân sự - VKSNDTP Đà Nẵng
Đăng ngày 21-05-2015 15:26
Phòng kiểm sát thi hành án ( nay là Phòng kiểm sát thi hành án dân sự) trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng được tách ra từ Phòng kiểm sát giam giữ, cải tạo và kiểm sát thi hành án vào tháng 5/2003 theo Quyết định số 19/2003/QĐ-VTC ( Vụ 9) ngày 14/5/2003 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về việc thành lập và đổi tên một số Phòng chuyên môn thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng. Biên chế lúc chia tách chỉ có 04 đồng chí, 01 đồng chí Trưởng phòng, 01 kiểm sát viên trung cấp, 01 kiểm sát viên sơ cấp và 01 chuyên viên. Trải qua 12 năm xây dựng và không ngừng củng cố, đội ngũ làm công tác kiểm sát thi hành án ngày được bổ sung về số lượng và nâng lên về chất lượng. Đến nay Phòng kiểm sát thi hành án dân sự có 6 đồng chí, trong đó 01 đồng chí Trưởng phòng, 01 đồng chí Phó trưởng phòng, 02 kiểm sát viên ( 01trung cấp, 01sơ cấp) và 02 chuyên viên; trình độ chuyên môn đều là cử nhân luật; có 4/6 đồng chí là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt nam.

 

Phòng kiểm sát thi hành án là một đơn vị nghiệp vụ trực thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà nẵng. Mọi hoạt động của Phòng đều chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng và sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ thi hành án của Vụ kiểm sát thi hành án ( nay là Vụ kiểm sát thi hành án dân sự) - Viện kiểm sát nhân dân Tối cao; với chức năng, nhiệm vụ là kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, Pháp lệnh thi hành án phạt tù, Pháp lệnh thi hành án dân sự, Luật thi hành án dân sự năm 2008 và những quy định khác của pháp luật có liên quan đến công tác thi hành án ( kiểm sát thi hành án hình sự và kiểm sát thi hành án dân sự). Ngoài ra tham mưu cho Viện trưởng trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra công tác kiểm sát thi hành án đối với viện kiểm sát nhân dân các quận, huyện.

Ngày 01/12/2010, thực hiện Quyết định của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về việc giao chức năng, nhiệm vụ kiểm sát thi hành án hình sự từ Phòng kiểm sát thi hành án sang Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù theo Luật thi hành án hình sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/6/2010,Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà nẵng đã tiến hành bàn giao công tác này vào ngày 27/12/2010. Như vậy qua 9 năm thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát thi hành án hình sự và 12 năm kiểm sát thi hành án dân sự, Phòng kiểm sát thi hành án trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có những bước phát triển mới cả về tổ chức, lẫn hoạt động và đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng trên các lĩnh vực công tác. Tuy nhiên ở mỗi giai đoạn của Ngành kiểm sát có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, nhưng các thế hệ cán bộ, Kiểm sát viên của Phòng kiểm sát thi hành án đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ngành giao phó, góp phần chung vào công tác của ngành kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng trong đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ pháp chế XHXN, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Với những thành tích đã cống hiến của cán bộ, Kiểm sát viên, Phòng kiểm sát thi hành án qua các thời kỳ, tập thể đơn vị đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2003 và được tặng nhiều bằng khen của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao năm 2003, 2010, 2013, Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2003, 2006, 2008, 2009; về cá nhân có nhiều Kiểm sát viên nhiều năm liền đạt chiến sĩ thi đua, trong đó có 01 đồng chí Trưởng phòng đã về hưu năm 2013 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.