menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Quá trình hình thành và phát triển của phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự
Đăng ngày 29-05-2015 13:52
Từ ngày 01/01/1997, VKSND thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở chia tách VKSND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng thành hai đơn vị là Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng nam và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng. Phòng 4 là 1 trong 7 phòng trực thuộc VKSND thành phố Đà Nẵng được thành lập và đi vào hoạt động ngay từ khi VKSND thành phố Đà Nẵng được thành lập.

Thực hiện Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có Quyết định số 120/2003/QĐ-VTC(V9) ngày 09/4/2003 về cơ cấu bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ngày 14/5/2003 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra Quyết định số 19/2003/QĐ-VTC (V9) về việc thành lập và đổi tên một số phòng chuyên môn thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, trong đó thành lập phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam,  quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù trên cơ sở chia tách phòng Kiểm sát giam giữ - cải tạo và kiểm sát thi hành án.

Theo Quyết định số 02/QĐ-VKSTC-V9 ngày 08/01/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc đổi tên một số đơn vị thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,  phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam,  quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tùthành phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Về đội ngũ cán bộ, công chức của phòng từ năm 1997 đến nay, gồm các đồng chí:

- Đồng chí Vũ Hồng Hợp giữ chức vụ Trưởng phòng từ tháng 01/1997- 6/1999;.

- Đồng chí Đặng Hữu Tiên, KSV sơ cấp từ tháng 1/1997 đến 3/1998.

- Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, KSV trung cấp giữ chức vụ Phó trưởng phòng từ tháng 1/1999 đến tháng 12/1999.

- Đồng chí Trần Độ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng từ 1997 đến tháng 11/2000.

- Đồng chí Nguyễn Văn Liếu giữ chức vụ Phó Trưởng phòng từ tháng 12/2000 đến 4/2002, Trưởng phòng từ tháng 4/2002 đến tháng 4/2003.

- Đồng chí Hoàng Long, Kiểm sát viên trung cấp từ tháng 01/2002 giữ chức vụ  Phó Trưởng phòng từ tháng 7/2006 đến 12/2011.  

- Đồng chí Phạm Đình Ngộ, KSV trung cấp từ 1/1997 đến tháng 6/2003.

- Đồng chí Lê Thị Mỹ, KSV sơ cấp từ 1997- 4/2001

- Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Bình giữ chức vụ  Phó trưởng phòng từ tháng 02/2002 và giữ chức vụ Trưởng phòng từ ngày 01/5 - 20/5/2003 được điều động làm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

- Đồng chí Trần Đình Hồng giữ chức vụ Trưởng phòng từ tháng 6/2003- 4/2007.

- Đồng chí Nguyễn Văn Hải giữ chức vụ Trưởng phòng từ tháng 5/2007- 01/2009.

- Đồng chí Phan Thanh Bình giữ chức vụ Trưởng phòng từ tháng 2/2009-7/2010.

- Đồng chí Huỳnh Ngọc Tuấn, Kiểm sát viên trung cấp từ tháng 11/2010 đến tháng 12/2011.

- Đồng chí Nguyễn Bá Ngọc, KSV trung cấp, phó trưởng phòng từ 12/2011-3/2014

Ngoài ra còn một số Kiểm sát viên, chuyên viên đã từng công tác tại phòng từ năm 2005 đến 2014, như các đồng chí: Nguyễn Mạnh Long, Đoàn Văn Ba, Phùng Thị Thủy Duyên, Đỗ Văn Quân, Nguyễn Đức Thắng.

Tổng số biên chế của phòng hiện nay là 03 đồng chí, trong đó có 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 01 Chuyên viên. 

Trải qua hơn 18 năm hình thành và phát triển, với nhiều lần thay đổi tên gọi và bổ sung nhiệm vụ, với cơ cấu cán bộ dao động từ 3-5 đồng chí, nhưng các thế hệ cán bộ, kiểm sát viên, chuyên viên của phòng đã không ngừng phấn đấu học tập, nâng cao trình độ và năng lực cong tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Với những thành tích đã đạt được, phòng vinh dự được Thủ tướng Chỉnh phủ tặng Bằng khen năm 2008 vì đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2005-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3 năm 2009 vì đã có nhiều thành tích trong giai đoạn từ năm 2004-2008; Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng nhiều Bằng khen, giấy khen. Cá nhân có nhiều đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở nhiều năm liền./.