menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Lịch sử hình thành và phát triển Phòng 9 – VKSND TP Đà Nẵng
Đăng ngày 08-06-2015 14:55
Xuất phát từ nhu cầu khách quan của việc xây dựng bộ máy nhà nước và yêu cầu tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Ngày 26/7/1960 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lệnh công bố luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của hệ thống cơ quan nhà nước mới là Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng với sự phát triển của đất nước, hoạt động của ngành kiểm sát cũng từng bước trưởng thành, chất lượng hiệu quả và hiệu lực của công tác kiểm sát ngày càng được nâng lên góp phần bảo đảm cho nền pháp chế thống nhất, cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước đạt được những thành quả nhất định.

Tập thể Phòng 9- Viện KSND TP Đà Nẵng

Theo sắc luật số 01 – SL/1976 ngày 15/3/1976 của Hội đồng chính phủ cách mạng lâm thời, ngày 24/4/1976 Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam ký Nghị định số 09/BTP-NĐ thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, tiền thân của Viện kiểm sát nhân dân Tp Đà nẵng hiện nay. Ngày 02/3/1994 phòng Dân sự được thành lập theo Thông báo số 192/TCCB của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.

Trong quá trình hình thành và phát triển Phòng dân sự có nhiều sự thay đổi về tên gọi cũng như chức năng và nhiệm vụ theo sự thay đổi của các quy định tố tụng dân sự. Ngày 28/12/1996 Phòng dân sự đổi tên từ Phòng Dân sự thành Phòng Kiểm sát xét xử án dân sự, kinh tế, lao động theo Quyết định số 15/QĐ-TC ngày 28 tháng 12 năm 1996 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Ngày 01/01/1997 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội chia tách tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng được thành lập với tổ chức bộ máy gồm 97 cán bộ công chức được bố trí ở 6 VKS cấp quận và 7 phòng nghiệp vụ trong đó có phòng kiểm sát xét xử án dân sự, kinh tế, lao động.

Theo quyết định không số ngày 30 tháng 7 năm 1999 của Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng về việc chuyển công tác kiểm sát xét xử các vụ án hành chính từ phòng Kiểm sát tuân theo pháp luật sang phòng Kiểm sát xét xử án dân sự, kinh tế, lao động, phá sản doanh nghiệp…Ngày 14 tháng 5 năm 2003 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra Quyết định số 19/2003/QĐ-VTC (V9) về việc thành lập và đổi tên một số phòng chuyên môn thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng; trong đó Đổi tên phòng Kiểm sát xét xử dân sự, kinh tế, lao động và phá sản doanh nghiệp thành phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

          Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-VKSTC ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc chia tách phòng nghiệp vụ, Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 227 và Quyết định số 228/QĐ-VKS ngày 01 tháng 12 năm 2011 thành lập phòng Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự và phòng Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật trên cơ sở tách phòng Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Về đội ngũ cán bộ, công chức của phòng từ khi thành lập cho đến nay, các đồng chí là trưởng phòng qua các thời kỳ: Mai Thị Kích, Nguyễn Thanh Văn, Phạm Thị Ánh, Trần Hoài Nam, Lê Phước Thạnh. Hiện nay, phòng có 09 cán bộ gồm: 05 Kiểm sát viên trung cấp, 02 Kiểm tra viên và 02 Chuyên viên. Tất cả cán bộ trong phòng đều có trình độ cử nhân Luật trong đó có 02 đồng chí có trình độ cao cấp chính trị; 01 đồng chí có trình độ cao học Luật (và đang làm Nghiên cứu sinh).

       Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, với nhiều lần thay đổi tên gọi và bổ sung nhiệm vụ, với cơ cấu cán bộ thay đổi, nhưng các thế hệ cán bộ, kiểm sát viên, chuyên viên của phòng đã không ngừng phấn đấu học tập, nâng cao trình độ và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Với những cố gắng của tập thể KSV, chuyên viên tập thể phòng 5 – VKSND TP Đà Nẵng đã đạt được những thành tích cụ thể: 08 năm liền (2006-2014) đạt được danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc”; 03 năm liền (2008-2010) và năm 2012 được Viện trưởng VKSND Tối cao trao tặng “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”; Năm 2006 được Chủ tịch nước trao tặng “Huân chương lao động hạng 3”; Năm 2007, 2009, 2013, 2014 được Viện trưởng VKSND Tối cao trao tặng bằng  khen có thành tích cao trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức năng; Năm 2012 được chính phủ tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác; góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Năm 2014, Hội đồng thi đua ken thưởng VKSND TP Đà Nẵng đề nghị nhà nước xét tặng “Huân chương lao động hạng 2” cho tập thể phòng. Cá nhân có nhiều đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở nhiều năm liền.