menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, trật tự xã hội và ma tuý – tổ chức, hoạt động và trưởng thành
Đăng ngày 15-06-2015 08:52
Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, trật tự xã hội và ma túy (Phòng 1) - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, tiền thân là phòng Kiểm sát điều tra án trật tự xã hội, ra đời từ ngày chia tách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng thành hai Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, ngày 01 tháng 01 năm 1997. Phòng 1, tổ chức và hoạt động thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, trật tự xã hội và ma túy theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2002, Luật tổ chức VKSND năm 2014 và theo sự phân công của lãnh đạo VKSND thành phố Đà Nẵng.

Phát huy truyền thống cách mạng, các thế hệ cán bộ, Kiểm sát viên phòng  không ngừng phấn đấu, rèn luyện học tập làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thường xuyên ghi nhớ và thực hiện nghiêm chỉnh lời dạy của Người đối với cán bộ Kiểm sát: phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn”. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND Tối cao nâng cao vai trò thực hành quyền công tố, gắn công tố với điều tra theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ về cải cách tư pháp; mỗi cán bộ, Kiểm sát viên đã nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác thực hiện và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trải qua 18 năm đoàn kết phấn đấu xây dựng, tập thể đơn vị đã lập nhiều thành tích đáng trân trọng, có nhiều cán bộ, Kiểm sát viên trưởng thành, được đề bạt, bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên các cấp và chức vụ quản lý trong Ngành Kiểm sát nhân dân; tập thể phòng đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng III, Thủ tướng Chính phủ và Viện trưởng VKSND Tối cao tặng nhiều Bằng khen; có 01 Kiểm sát viên được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng III, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều cá nhân được Viện trưởng VKSND Tối cao, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng công nhận là Chiến sĩ thi đua Ngành, Chiến sĩ thi đua cơ sở và tặng rất nhiều Bằng khen, giấy khen trong các phòng trào thi đua yêu nước.

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tập thể cán bộ, Kiểm sát viên phòng 1, đoàn kết quyết tâm phấn đấu khắc phục khó khăn, thiếu sót; thường xuyên nâng cao trách nhiệm trong công tác thực hành quyền công tố, gắn hoạt động thực hành quyền công tố với hoạt động điều tra, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hữu quan, làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo Viện, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của Ngành, đáp ứng yêu cầu về mục tiêu, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay; đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.