menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 20-11-2016 22:08
Đảng ủy VKSND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, gồm:

1. Đ/c Phan Trường Sơn, Viện trưởng VKSND thành phố, Bí Thư Đảng ủy;

2.Đ/c Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Phòng 10, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra;

3.Đ/c Nguyễn Văn Bung, Phó Viện trưởng, Đảng ủy viên;

4.Đ/c Lương Hồng Minh, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Đảng ủy viên;

5.Đ/c Nguyễn Thị Trâm, Trưởng Phòng 9, Đảng ủy viên;

6. Đ/c Trần Quang Nớp, Trưởng Phòng 11, Đảng ủy viên;

7. Đ/c Đinh Thị Việt Hồng, Trưởng Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Đảng ủy viên.

Main is temporarily unavailable.