menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Uỷ ban kiểm sát VKSND thành phố Đà Nẵng từ năm 2020 đến nay
Đăng ngày 30-01-2022 11:38

Uỷ ban kiểm sát VKSND thành phố Đà Nẵng, từ  2020 đến nay, gồm:

 

1. Đ/c  Lê Tiến, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Viện trưởng

2.Đ/c Nguyễn Văn Bung, Phó Viện trưởng

3.Đ/c Trần Hoài Nam, Phó Viện trưởng

4.Đ/c Ngô Thọ Nam, Phó Viện trưởng

5.Đ/c Nguyễn Văn Hưng, Chánh Văn phòng

6.Đ/c Lương Hồng Minh, Trưởng Phòng 7

7.Đ/c Nguyễn Công Hải, Trưởng Phòng 1

8. Đ/c Huỳnh Phương Đông, Trưởng Phòng 2

9. Đ/c Nguyễn Thị Trâm, Trưởng Phòng 9

VH (VPTH)