menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Phòng Thống kê tội phạm VKSND TP Đà Nẵng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sáng tạo trong công việc, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn nghiệp vụ
Đăng ngày 25-04-2012 14:31
Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Phòng thống kê tội phạm chủ động triển khai cuộc vận động đến từng cán bộ công chức trong đơn vị, mỗi cán bộ đăng ký một việc làm theo tấm gương đạo đức của bác, phát huy sức sáng tạo trong công việc, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công việc

 Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ chính trị xem: ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả công nghệ thông tin, coi tin học hóa hoạt động của các cơ quan nhà nước là một bộ phận hữu cơ quan trọng của cải cách nền hành chính quốc gia nhằm tăng cường năng lực quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phòng Thống kê tội phạm đã góp phần đưa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn nghiệp vụ trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đến nay, công tác phát triển và ứng dụng CNTT bước đầu đạt được những kết quả nhất định.

Để tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và ứng dụng CNTT trong ngành KSND TP Đà Nẵng, phòng Thống kê tội phạm  đã chủ động tham mưu Viện trưởng ban hành Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng mạng nội bộ, Quy định về quản lý và sử dụng Internet, Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên trang thông tin điện tử VKSND TP Đà Nẵng… Việc ban hành các văn bản trong khi chờ hướng dẫn của VKSND tối cao đã tạo điều kiện đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT vào công tác quản lý hành chính  của ngành. Đến nay, mạng máy tính của VKSND TP Đà Nẵng đã kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng của Đảng và Nhà nước. Các VKSND quận, huyện đều thực hiện xây dựng mạng hàng ngang tại đơn vị, để trao đổi thông tin giữa các máy trong đơn vị… 100% các phòng và VKSND quận, huyện thuộc VKSNDTP Đà Nẵng đã kết nối Internet, thực hiện các phần mềm ứng dụng, thực hiện truyền dữ liệu, trao đổi thông tin điện tử.

Hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT không nằm ngoài mục đích phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động kiểm sát. Vì vậy, trong những năm qua, cán bộ, kiểm sát viên trong ngành KSND TP Đà Nẵng đã từng bước triển khai thực hiện các phần mềm ứng dụng vào các lĩnh vực công tác như: tổng hợp thống kê, quản lý án hình sự, trao đổi thư điện tử, kế toán… Cán bộ làm công tác thống kê đã sử dụng thành thạo phần mềm tổng hợp số liệu thống kê để thu thập, tổng hợp số liệu, xây dựng và gửi báo cáo thống kê thay phương pháp thủ công, góp phần nâng cao độ chính xác, tính kịp thời của các báo cáo thống kê. Từ năm 2009, Phòng Thống kê tội phạm, VKSND TP Đà Nẵng đã triển khai và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý và thống kê án hình sự tại các phòng nghiệp vụ và các VKSND quận, huyện. Bên cạnh triển khai các phần mềm dùng chung của VKSND tối cao, Phòng Thống kê tội phạm VKSND TP còn chủ động ứng dụng các tiện ích của mạng nội bộ để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều  hành của Lãnh đạo cũng như công tác nghiệp vụ của đơn vị: chia sẻ thông tin, lưu trữ văn bản điện tử, sử dụng thư viện pháp luật điện tử phục vụ tra cứu văn bản pháp luật..Công tác trao đổi thông tin điện tử vì thế đem lại hiệu quả bước đầu, các văn bản được gửi - nhận nhanh chóng và kịp thời, tiết kiệm thời gian, các chi phí in ấn, tem thư…, điều này đã từng bước góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

Để đẩy mạnh  ứng dụng CNTT quản lý chỉ đạo điều hành, tuyên truyền các hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, tháng 9/2011, Phòng Thống kê tội phạm tìm tòi, sáng tạo để tự thiết kế xây dựng trang Thông tin điện tử góp phần tiết kiệm kinh phí cho cơ quan. Được sự đồng ý của Viện Trưởng, trang tin điện tử của VKSND TP Đà Nẵng đi vào hoạt động thử nghiệm từ ngày 14/10/2011 . Trang tin hoạt động giúp cho cán bộ công chức trong ngành cập nhật thông tin của ngành nhanh chóng, chính xác. Các chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, các phòng nghiệp về công tác chuyên môn nghiệp vụ được gửi đến các đơn vị nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và kinh phí. Trong quá trình hoạt động, phòng đã chủ động  đề xuất đồng chí Viện trưởng thành lập Ban quản trị Trang thông tin điện tử để phối hợp cập nhật cung cấp các thông tin quản lý chỉ đạo điều hành, các văn bản pháp luật, biểu mẫu nghiệp vụ liên quan, phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên, Hội cựu Chiến binh, Hội luật gia và các VKSND quận, huyện đưa tin về các hoạt động của các đơn vị, tổ chức này.

Hình ảnh hoạt động trang tin điện tử VKSDN TP Đà Nẵng

 Với nhiệm vụ thường trực của Ban quản trị ( sau này là Ban Biên tập ), Phòng đã thường xuyên  cải tiến hình thức trang tin ngày càng phong phú hơn, không quản thời gian vào ban đêm hay ngày nghỉ, phòng Thống kê tội phạm đã phối hợp với Ban quản trị trang tin biên tập , xử lý thông tin...để kịp thời cung cấp các thông tin mới nhất về hoạt động của ngành Kiểm sát, của các đơn vị thuộc VKSNDTP Đà Nẵng...cho cán bộ, công chức trong Ngành.  Bên cạnh đó, do điều kiện kinh phí của cơ quan còn gặp nhiều khó khăn, khi máy chủ bị hỏng, Phòng đã chủ động đề xuất Viện trưởng cho thuê máy chủ của Công ty truyền tải  số liệu nhằm để trang thông tin điện tử hoạt động ổn định và liên tục 24h/24 h, góp phần tiết kiệm kinh phí mua mới máy cho cơ quan.

Sau hơn 6 tháng hoạt động của trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử đã hòa nhập vào mạng Internet quốc gia với số lượng truy cập ngày càng gia, phòng Thống kê tội phạm đã  phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ đề xuất Viện trưởng thành lập Ban biên tập của trang tin thay thế cho Ban quản trị trang tin đã hoàn thành nhiệm vụ thử nghiệm, nhằm đưa trang tin hoạt động có hiệu quả hơn, bảo đảm thông tin cập nhật thường xuyên liên tục và có chiều sâu, góp phần tuyên truyền hình ảnh của VKSND TP Đà Nẵng đến các bạn đọc trong ngành Kiểm sát nhân dân và ở địa phương.

Để đáp ứng được yêu cầu công tác cải cách hành chính của ngành Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng trong giai đoạn mới, phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của ngành, đẩy mạnh công tác phát triển và ứng dụng CNTT trong những năm tới , tập thể cán bộ công chức phòng Thống kê tội phạm nguyện  bằng hành động cụ thể , việc làm cụ thể, nói  phải đi đôi với làm Phòng sẽ tiếp tục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", như: nâng cao trình độ chuyên môn; duy trì và phát triển trang thông tin điện tử; duy trì mạng máy tính  của VKSND TP Đà Nẵng hoạt động tốt, thông suốt;  Tiếp nhận và triển khai kịp thời các phần mềm dùng chung được VKSND tối cao cung cấp; Tăng cường công tác bảo mật trên mạng ... nhằm tạo điều kiện cho các phòng nghiệp vụ, các VKSND quận, huyện  đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thành tốt công tác của mình, góp phần tiết kiệm thời gian và kinh phí./.