menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Học tập và làm theo gương Bác về bài học lòng dân
Đăng ngày 07-05-2020 10:30

Bác Hồ vĩnh biệt chúng ta đã 50 hơn năm. Trong suốt khoảng thời gian đó và mãi về sau, trong lòng mỗi chúng ta không bao giờ nguôi niềm tưởng nhớ, nỗi tiếc thương và lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ anh hùng của dân tộc, người thầy vĩ đại của nhân dân ta, người lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc, người Bác kính yêu, nhà văn hóa lớn của nhân loại. Bác để lại cho chúng ta nhiều tài sản vô giá, nhiều bài học sâu sắc mà đặc biệt là bài học về lòng dân.

 Trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước của lịch sử dân tộc ta có một điều luôn chứng minh rằng nếu làm mất lòng dân, không được dân ủng hộ thì thành cao hào sâu cũng không thể cứu được đất nước khỏi rơi vào tay ngoại bang. Chẳng hạn như vào đời nhà Hồ, thành nhà Hồ ở Tây Đô Thanh Hóa rất hoành tráng nhưng cũng không thể nào ngăn được vó ngựa quân Minh dày xéo Tổ quốc hàng chục năm trời, bởi nhà Hồ đã không xây dựng được thế trận lòng dân - một yếu tố sống còn. Hồ Nguyên Trừng con trai Hồ Quý Ly từng lo ngại: “Thần không ngại đánh, chỉ sợ lòng dân không theo mà thôi”. Sử thần Ngô Sĩ Liên đánh giá cao ý kiến của Hồ Nguyên Trừng “Mệnh trời là ở lòng dân. Câu nói của Trừng hiểu được điều cốt yếu đó. Không cớ họ Hồ mà bỏ câu nói của Trừng được”. Ai cũng biết Thánh Gióng phải có con ngựa sắt, An Dương Vương phải có chiếc nỏ thần, Lê Lợi phải có thanh gươm thần...

Sinh thời Bác Hồ đặc biệt chú trọng đến nhân dân, đến lòng dân, Bác đã cảnh báo từ rất sớm bệnh quan liêu, xa dân. Trong Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, tháng 10-1945, Bác Hồ đã viết: “Cậy thế mình ở trong ban này ban nọ, rồi ngang tàng phóng túng, muốn sao được vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân. Quên rằng dân bầu mình ra là để làm việc cho dân, chứ không phải để cậy thế với dân”. Trong Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ (năm 1947), trong bài Chống nạn giấy tờ (năm 1954). Người chỉ rõ tác hại của việc “Ngồi một nơi chỉ tay năm ngón”. Người nhắc nhở, phải gần gũi quần chúng, học tập quần chúng, để hướng dẫn và giúp đỡ quần chúng.

Là người có tư tưởng trọng dân, gần dân, vì dân, Bác luôn nhắc nhở đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức: “Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”; “Cơm của chúng ta ăn, áo của chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân mà ra. Vì vậy chúng ta phải đền ơn xứng đáng cho nhân dân. Chớ vác mặt làm quan cách mạng để dân ghét, dân khinh, dân không ủng hộ”.

Nhờ xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận nhân dân như lời căn dặn của Bác mà trong suốt 02 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ - Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta viết nên những trang sử oai hùng, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, giữ gìn được bờ cõi non sông, xây dựng đất nước được như ngày hôm nay.

Tiếp tục phát huy thế trận nhân dân, sức mạnh nhân dân mà trong những ngày tháng phòng chống dịch vừ qua cả hệ thống chính trị của nước ta đã vào cuộc kịp thời và mãnh liệt và niềm tin lúc này là một thứ tài sản vô cùng quý báu, bởi nó là nguồn lực và sức mạnh. Niềm tin cũng là minh chứng cho kết quả của sự đồng thuận xã hội, đoàn kết dân tộc, đồng lòng, chung sức trong cuộc chiến chống đại dịch.

“ Nước ta không phải là quốc gia mạnh nhất thế giới nhưng trong cuộc chiến chống COVID-19, Việt Nam có được niềm tin cao nhất của nhân dân. Bởi vì, Việt Nam luôn đặt sức khỏe của người dân lên trên hết, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân ”. Khi thế giới ở nơi này, nơi khác còn chưa có sự chuẩn bị, còn chần chừ chọn lựa giữa bảo vệ sức khỏe và bài toán kinh tế, Việt Nam đã sẵn sàng hành động. Nhờ sự huy động kịp thời, sự vào cuộc quyết liệt, không một phút chần chừ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, đồng thuận, chung sức của nhân dân, việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh đã diễn ra ở quy mô chưa có tiền lệ và đạt được  kết quả thắng lợi . Thế giới bày tỏ ấn tượng trước những kết quả Việt Nam đã làm được. Người dân tin tưởng, ủng hộ, đồng lòng, chung sức với Đảng, Nhà nước trong việc xử lý cuộc khủng hoảng toàn cầu này. Toàn dân ta đồng tâm vào cuộc chống dịch và trong khó khăn chung của đất nước rất nhiều tấm gương, nhiều hành động, nhiều nghĩa cử đẹp xuất hiện làm lay động lòng người. Qua đại dịch này uy tín của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế.

Chiến thắng trong công cuộc phòng chống dịch lần này là chiến thắng của cả một quốc gia đoàn kết. Là chiến thắng từ các quyết sách đúng và dứt khoát của Đảng, Nhà nước và từ sự đồng lòng hưởng ứng, nỗ lực hợp tác của người dân.

Hướng đến kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác  là dịp để mỗi Tổ chức đảng và đảng viên ôn lại truyền thống oanh liệt của Đảng, của đất nước, thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ và các nghị quyết, quy định của Đảng; Là dịp để mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên tiếp tục học tập và phát huy bài học lòng dân, là dịp để mỗi chúng ta tự soi lại mình về nhân cách sống. Bài học của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và bản lĩnh của Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Là bài học phải làm sao để “Lòng Dân yêu Đảng như là yêu con”. “Mãi mãi yêu quý, tin tưởng, gắn bó giữa Đảng với Dân như cá với nước, như đất với cây, như mạch nguồn với sông suối, như những hạt mưa xuân với mầm cây, rễ cây đang rạo rực nẩy lộc đâm chồi.

Đối với Ngành kiểm sát Nhân dân để nâng cao uy tín của Ngành, để người dân tin tưởng ngành thì không ai khác là mỗi cán bộ, kiểm sát viên cần thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác Hồ đối với Ngành là: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” trong mỗi việc làm, trong mỗi hành động, trong sinh hoạt và trong cách sống. Mỗi cán bộ, kiểm sát viên là những chiến sĩ trên mặt trận “Giữ gìn kỷ cương xã hội” để góp phần tích cực vào sự phát triển của Ngành.

 

                                                                                Trần Quang Nớp- Phòng 10